Grønnehaven

Botilbuddet Grønnehaven

Grønnehaven er et specialiseret botilbud til dig, der slås med en alvorlig sindslidelse og har haft svært ved at tilpasse dig andre boformer

Velkommen til Grønnehaven

Grønnehaven er til dig, der grundet ringe selvværd, angst og en lav frustrationstærskel har svært ved at indgå i sociale relationer og som kan have et misbrug af euforiserende stoffer, eksempelvis hash eller alkohol. 

Vi kan tilbyde dig en ny start, hvor du bliver herre i eget hus med den tryghed, at du aldrig er alene.  

Du har altid mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder, da personalet er her døgnet rundt.

Du får et hjem, du kan kalde dit, og medarbejderne udviser stor respekt for privatlivets fred.

I alt bor her 14 beboere i alderen 30 til cirka 85 år.

Hvem er vi?

Vi arbejder på målrettet at sætte dine behov og udvikling i centrum. Vi arbejder med at opbygge ligeværdige anerkendende relationer. Nøgleord for os er: 

tillid - ligeværdighed - åbenhed - ærlighed - autenticitet

Vores pædagogiske grundlag er den recovery-baserede metode. Lovgrundlaget for Grønnehaven er § 108 i Serviceloven.

Medarbejdergruppens sammensætning er givet ud fra tanken om, at mangfoldighed giver relationsarbejdet et bredere fundament, og at personlige kompetencer vægtes lige så højt som faglige

Medarbejdergruppen er en sammensat af forskellige faggrupper, såsom pædagoger, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedarbejdere og studerende.

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Politiet
 • Rusmiddelteamet, Sundhedscentret
 • Distriktspsykiatrien
 • Behandlingspsykiatrien
 • Hjemme- og Sygeplejen
 • Socialpsykiatri Odsherred
 • Sagsbehandlere
 • Praktiserende læger

Vi har to fælleshuse, som begge er ældre hyggelige villaer, hvor atmosfæren og indretningen bærer præg af hjemlig hygge. Lejlighederne er pavillonbyggeri på ca. 45 m² indrettet med soveværelse, køkken-alrum og toilet/bad. Boligerne er placeret mellem de to fælleshuse.

Hvad koster det at bo på Grønnehaven?

Du betaler 2 beløb pr. måned for at bo på Grønnehaven. Taksten reguleres én gang årligt.

Husleje, el og varme bliver opkrævet af betalingskommunen.

Priserne på kost med mere er:

 • Kostpakke, fuld kost med drik: 2.358 kr. 
 • Kostfremstilling: 988 kr. 
 • Tøjvask: 133 kr.
 • Rengøring: 53 kr.

Beløbene for kost, kostfremstilling, rengøring og tøjvask bliver trukket direkte i pensionen. Betalingskommunen opkræver husleje, el og varme.

Priserne for kost m.m. er som beskrevet - vær opmærksom på, at priserne for el og varme kan variere.  Der sker prisfremskrivning ved hvert årsskifte. Du får kostpenge tilbage, når du er væk fra Grønnehaven i et helt døgn eller mere. Beløbet for tilbagebetaling vil udgøre i alt 111,53 kr. pr. hele døgn.

Hvordan kan jeg bo på Grønnehaven?

Du skal visiteres til Botilbuddet Grønnehaven. Læs mere ved at klikke på 'Botilbud'
Botilbud

Kontakt

Annebergparken 37 A
4500 Nykøbing Sj
EAN: 5798 0075 21936

Botilbuddet Grønnehaven