I Socialpsykiatri Odsherred tror vi på, at mennesker udvikler sig i samvær med andre mennesker. I samarbejde med de borgere, der benytter sig af vores tilbud, forsøger vi at skabe en række aktive fællesskaber, hvor du har mulighed for at knytte venskaber og udbygge dit sociale netværk.

Læs mere om de aktive fællesskaber ved at klikke ind på de enkelte tilbud. Nogle af tilbuddene skal du visiteres til. Andre kan du benytte, uden du på forhånd er visiteret.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Socialpsykiatri Odsherred.

Aktivitetshuset Oasen

1 / 0

Aktivitetshuset Oasen drives af medlemmer og medarbejdere i fælleskab.

Alle er en del af fælleskabet, alle er vigtige og alle bidrager med det, de kan.

I Aktivitetshuset er der 3 hovedgrupper, Receptionsgruppen, Cafégruppen og Servicegruppen, hvor medlemmerne indgår i dagligdagene, på de vilkår og med de forudsætninger de hver især har.

Foruden de 3 hovedgrupper er der flere interessegrupper. Interessegrupperne er baseret på medlemmernes egne interesser og ønsker, og er ikke nødvendigvis drevet af personalet.

På Holbækvej 16E er receptionen, kreative værksteder, mødelokaler og kontorer.

På Holbækvej 25 er køkken, café, mødelokaler og kontorer.

Det er et fælleskab hvor alle har en stemme, alle kan byde ind med idéer/kreative indspark og bidrage til, hvad der skal foregå.

Du kan få en aftale med en i receptionen om at blive vist rundt i vores lokaler og høre om hvad huset har at tilbyde. Du har mulighed for at blive medlem i en af vores hovedgrupper, og derved være med til at skabe og forme hverdagen i huset. Medlemskabet er gratis.

Aktivitets- og Samværstilbuddet Oasen, Holbækvej 16E + 25, drives til daglig af medlemmer og medarbejdere i fællesskab.

Du kan følge os på Facebook - Socialpsykiatrien Odsherred. 

Mentorhuset

1 / 0

Mentorhusets Café

Caféen i Mentorhuset er for dig, der har fået bevilget mentor af Jobcentret. Din sagsbehandler kan visitere dig til en plads i Caféen. 

Vi øver fællesskabet i fællesskab.

Her finder du os

Grønnehavestræde 20 st.th., 4540 Nykøbing Sj

Åbningstider

Onsdage kl. 12.30-14.30

Velkommen

I Caféen har du mulighed for at få støtte, vejledning og hjælp til blandt andet at træne sociale færdigheder ved at være en del af et fællesskab. Et fællesskab som bygger på tillid til og respekt for hinanden.

  • Du kan se det som en mulighed for at styrke din mentale robusthed - sammen med din mentor.
  • Du kan se det som en mulighed for at mødes med andre, hvis livssituation kan minde om din.
  • Du kan se det som en mulighed for at øve dig i at møde et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Det forventes som udgangspunkt, at du selv kan komme til og fra Caféen.

Hvad sker der i Caféen?

  • Kreative projekter
  • Krop og bevægelse
  • Mad, kultur og traditioner
  • Samtaler om aktuelle emner
  • Leg og spil

Du kan altid trække dig fra fællesskabet, hvis du får brug for det. 

Du har indflydelse på, hvilke aktiviteter vi vælger. Vores mål er at have øje for, at aktiviteterne kan bidrage til at forbedre dine personlige og praktiske færdigheder.

Boliger under Socialpsykiatrien

Vi har anvisningsret til VABs boliger i opgangsfællesskaber i Nykøbing, Vig og Asnæs, samt boligerne på Vangen i Nykøbing.

Der er tilknyttet medarbejdere i hverdagen 3-5 timer om dagen, 3-4 gange om ugen.

Medarbejderne har fokus på, at I samarbejder om at få fælleskab, der er fyldt med hyggelige stunder i fællesrummet, hvor I laver mad eller spiller spil. Der planlægges også aktiviteter ud af huset.