Bistands- eller plejetillæg kan tilkendes som tillæg til førtidspension eller invaliditetsydelse hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Du kan søge bistands- eller plejetillæg, hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og opfylder disse betingelser:

  • Du skal have behov for personlig bistand eller pleje fra andre
  • Du skal søge, før du fylder 65 år 
  • Du skal bo i dit eget hjem

Hvis du kan få hjælp til dine behov fra den kommunale hjemmepleje, med specielle hjælpemidler eller ved særlig indretning af din bolig, kan du ikke få bistands- eller plejetillæg.

Hvis du er gift eller samlevende forventes det, at din ægtefælle/samlever hjælper dig med dine behov. Derfor kigger din kommune også på din samlivsstatus, når de vurderer, om du kan få bistands- eller plejetillæg.

Du skal kontakte Myndighed, Handicap og Psykiatri hvis du vil søge bistands- eller plejetillæg.

Telefon

Kontakt Myndighed, Handicap og Psykiatri

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde