Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Har du et fysisk eller psykisk handicap, har du muligheder for beskyttet beskæftigelses- eller dagtilbud - også kaldet aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Som medarbejder i beskyttet beskæftigelse arbejder du i et beskyttet arbejdsmiljø. Du får løn og har en arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads. Forskellen er, at opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser.

Samtidig er der ansat medarbejdere med pædagogisk og/eller håndværksmæssig baggrund, der hjælper og støtter dig, når der er behov for det.

Du har også mulighed for at arbejde på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Aktivitets og samværstilbud

I et aktivitets- og samværstilbud får du ikke løn, men tilbuddet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i dine ønsker, ressourcer og sociale behov.

Formål

Målet med beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud er at skabe rammer, hvor du trives og udvikler dig personligt, socialt og fagligt, så du kan leve et så selvstændigt arbejdsliv som muligt.

Hvordan søger jeg?

Du søger om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud ved at kontakte Myndighed, handicap og psykiatri i Odsherred Kommune. Hvis du ikke selv kan søge, kan en pårørende eller en værge søge for dig. Det kræver, at du har givet dem en fuldmagt. 

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

  • Først aftaler du et møde med din sagsbehandler. Du må gerne tage en bisidder med, som du selv udpeger, og måske vil det også være relevant at invitere andre med. Dette foregår altid efter aftale med dig.

  • På mødet får du relevant rådgivning og vejledning. Sammen med dig vil din sagsbehandler indsamle alle relevante oplysninger om din funktionsnedsættelse. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, som din sagsbehandler skal bruge til fx at få oplysninger hos din læge.

  • På baggrund af disse oplysninger og ud fra en faglig vurdering træffer sagsbehandleren en afgørelse. Du får et brev med afgørelsen. I brevet står der, om du opfylder kravene, eller hvorfor du får afslag. Bliver du bevilget et tilbud, kan du læse mere om tilbuddet i brevet.

  • Hvis du bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og læringstilbud, vil din sagsbehandler mindst en gang om året følge op på din sag og vurdere, om du fortsat er i målgruppen, og om tilbuddet lever op til formålet og matcher dine behov.

Telefon

Du kan ringe til Myndighed, Handicap og Psykiatri i nedennævnte tidsrum. Vil du i kontakt med os på et andet tidspunkt, har du mulighed for at booke en tid til at blive ringet op.

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til vores hovedpostkasse. Husk at udfylde emnefeltet.