Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud

Har du et fysisk eller psykisk handicap, har du muligheder for beskyttet beskæftigelses- eller dagtilbud - også kaldet aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Som medarbejder i beskyttet beskæftigelse arbejder du i et beskyttet arbejdsmiljø. Du får løn og har en arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads. Forskellen er, at opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser.

Samtidig er der ansat medarbejdere med pædagogisk og/eller håndværksmæssig baggrund, der hjælper og støtter dig, når der er behov for det.

Du har også mulighed for at arbejde på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Aktivitets og samværstilbud

I et aktivitets- og samværstilbud får du ikke løn, men tilbuddet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i dine ønsker, ressourcer og sociale behov.

Formål

Målet med beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud er at skabe rammer, hvor du trives og udvikler dig personligt, socialt og fagligt, så du kan leve et så selvstændigt arbejdsliv som muligt.

Telefon

Kontakt Myndighed, Handicap og Psykiatri

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til vores hovedpostkasse. Husk at udfylde emnefeltet.