Personligt tillæg

Kommunens vurdering

Særligt for brøkpensionister

Udgifter til børn

Engangsbeløb eller løbende ydelse

Alt tekst er hentet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,- undtagen der, hvor Odsherred er sat ind som kommune samt tlf. og mailadresse