Brevsprække

Post til døren - dispensation

Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres postkasse ved parcellens skel, kan søge om dispensation til at få forsendelser leveret direkte til boligen.

Post til døren - dispensation