Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Plejevederlag og pasningsvederlag er to slags tilskud til pårørende

Dette indhold kommer fra borger.dk

Orlov til pasning af syge og døende

Ansøg om plejevederlag efter Servicelovens §119

Lovgivning om orlov til pasning af syge og døende

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i serviceloven.

Odsherreds Kommunes Kvalitetsstandarder omkring generel hjemmepleje og hjemmeplejeydelser