Akut hjælp (tilskadekomst, sygdom, psykiatri) - Ring 112

Er du i akut psykisk eller social krise?

Akuttilbud Odsherred kan kontaktes på 21 40 01 32 alle dage kl. 8.00-23.00.

Odsherred Kommune har - i samarbejde med Region Sjælland - etableret et akuttilbud for borgere i akutte psykiske eller sociale vanskeligheder. Pårørende og fagpersoner kan også henvende sig og få telefonisk rådgivning og støtte. Telefonen betjenes af socialfaglige medarbejdere med erfaring i krisehjælp, og du kan være helt anonym.

Tilbuddet tilbyder rådgivning, samtaler og krisehjælp til borgere i akut opstået psykisk eller social krise.

Krisen kan for eksempel være begrundet i et psykisk sammenbrud, pludselig forværring af en kendt sindslidelse eller risiko for udsættelse af boligen.

Tilbuddet tilbyder ikke længerevarende forløb, men alene akut rådgivning.

Fagpersoner og pårørende vil også kunne modtage telefonisk rådgivning.

Fysiske møder og hjemmebesøg

Hvis der skønnes at være behov for et fysisk møde eller et hjemmebesøg, vil dette blive tilrettelagt i samarbejde med kommunens Opsøgende team.

Der vil ikke være mulighed for personligt møde i aftentimerne, men skønnes der behov for et fysisk møde, vil sagen blive givet videre til Opsøgende team, der kan tilbyde kontakt, eventuelt i form af et hjemmebesøg, i løbet af førstkommende hverdage.

Akuttilbuddet hører organisatorisk under Socialpsykiatrien og ved behov for ledelseskontakt kan man kontakte afdelingsleder Jane Siegenfeldt Jensby på telefon 23 35 76 06.

Aflastningsplads

Om natten kan Akuttilbuddet visitere en borger til en overnatning på en aflastningsplads beliggende på botilbuddet Grønnehaven.

Pladsen vil, efter aftale, kunne benyttes af borgere, der i forbindelse med krisehjælp ved akut opstået psykisk og/eller social krise eller forværring af kendt psykisk lidelse, har behov for trygheden i at kunne overnatte et sted med personaledækning.

Overnatningen skal ses som forebyggelse af indlæggelse i psykiatrisk regi.

Psykiatrisk hjælp

Ved akut psykisk sygdom kan du og dine pårørende hele døgnet også henvende jer til en af regionens tre psykiatriske akutmodtagelser. Her behøver I ikke at ringe først:

Roskilde
Poppelhus
Smedegade 10-16 st.
47 32 77 41

Slagelse
Fælledvej, Indgang 42 st.
58 55 93 03

Vordingborg
Færgegårdsvej 15
55 35 12 10