Asfalt

På kommunale veje og stier sørger vi for løbende tilsyn. Vi registrerer revner, huller og sætningsskader og fotodokumenterer og kortregistrerer udviklingen af vejenes tilstand. Disse vurderinger danner, sammen med alle borgerhenvendelser i "Giv et praj", grundlag for de asfaltopgaver som vi bestiller hos vores entreprenør.

Registreringerne og borgerhenvendelserne er også med til at danne statistiske grundlag for de politiske prioriteringer der skal ske i forbindelse med budgetprocesserne i kommunen.

Asfaltlisten

Reetablering af asfaltramper og afstribning efter asfaltarbejde

Asfaltramper

Der kan gå op til 14 dage efter asfaltering af en strækning, inden etablering af asfaltramper fra kantsten, til private indkørsler mv. er reetableret. 

Grus-/stenbelagte indkørsler

Ved grus- og stenbelagte indkørsler er det grundejerens ansvar at ramme vejens niveau. 

Nyasfalteret vej, stadig uden striber, ved nyklippede græsrabatter

Afstribning efter ny asfalt

Der kan gå op til 14 dage efter asfaltering af en strækning, inden afmærkning/afstribning er foretaget. Det skyldes, at nylagt asfalt afgiver dampe, der kan få vejmalingen til at boble. Det forringer holdbarheden, og derfor afmærkes/afstribes der først efter nogle dage.

Hullapning

Lapning af huller i asfalt foretages af vores eksterne entreprenør på kommunale veje, fortove og stier.

Afhængig af prioritering og ressourcer kan der gå op mod 2 måneder fra en bestilling er foretaget af kommunen til den er udført. Det kan også forekomme, at det er nødvendigt at udskyde opgaver til efterfølgende år.

Hvis der er tale om en privat fællesvej er det de tilstødende grundejere eller evt. grundejerforeningen som er ansvarlig for vejens tilstand.

Entreprenører i Odsherred Kommune

Person tager billede med sin mobil af et skilt hvor der står Nakke på. Nogle bøller har skrevet "OST" med graffiti, så det ligner, at der står "Nakkeost".

Stødt ind i noget? Giv os et praj!

Systemet "Giv et praj" kan bruges til at tippe Odsherred Kommune om fejl og mangler i gadebilledet og på de kommunale veje og stier - enten via en app på telefon/tablet eller direkte på siden. Du kan anvende "Giv et praj" til bl.a.: Huller i vejen, væltede skilte, fejl på signalanlæg og gadebelysning, problemer med oversigtsforhold, glasskår på parkeringspladser, fyldte vejriste mv.
Giv et praj

Trafikafdelingen

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.