§17, stk. 4-udvalget for arbejdet med ensomhedsstrategi

§17, stk. 4-udvalget for arbejdet med ensomhedsstrategi skal udarbejde en ensomhedsstrategi i Odsherred Kommune

Kommissorium for udvalget

Byrådet godkendte på sit møde den 28. marts 2023 et kommissorium for og sammensætningen af §17, stk. 4-udvalget - Ensomhedsstrategi.

Udvalgets opgave er jf. kommissoriet følgende:

Formålet med §17, stk. 4-udvalgets arbejde er at udarbejde en ensomhedsstrategi, der skal komme med anbefalinger til, hvad der skal til, så færre føler sig ensomme, og flere føler sig som en del af et fællesskab.

Strategiarbejdet vil lade sig løbende inspirere af den nationale ensomhedsstrategi og de metoder, der er anvendt i tilblivelsen af denne, samt af de mange input, der er fremkommet på allerede afholdte dialogmøder i Odsherred om ensomhed.

Der vil i arbejdet blandt andet være fokus på:

 • Hvordan det bedst lader sig gøre at få beskrevet og kortlagt de mange allerede eksisterende aktiviteter/tilbud, og dermed få skabt et overblik, fx i en social vejviser
 • Hvordan det kan blive muligt at få kontakt til borgere, som oplever ensomhed
 • Muligheder for fysiske forsamlingssteder i allerede eksisterende bygninger

Fokusområderne kan derudover suppleres, hvis det findes relevant.

Medlemmer af udvalget

4 politiske repræsentanter

4 repræsentanter for relevante råd og nævn

1 repræsentant fra kulturlivet

 • Jesper Lorentz Bertelsen, Leder af BOK, Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse, jelbe@odsherred.dk 

1 repræsentant fra foreningslivet

1 repræsentant fra ungdomsuddannelsesområdet

2 repræsentanter fra Ungebyrådet

 • Involveres efter behov

Mødedatoer og mødemateriale

Mødemateriale

Kommende møder i 2023

 • Tirsdag den 29. august  kl. 17-20​ i Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs
 • Torsdag den 5. oktober kl. 17-20​ i Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs
 • Mandag den 11. december kl. 17-20

Kommende møder i 2024

 • Mandag den 5. februar 2024
 • Mandag den 8. april 2024
 • Mandag den 3. juni 2024

 

Strategisk sundhedskonsulent

Sara Knabe Sørensen