§17, stk. 4-udvalget for bosætning og boligudvikling

§17, stk. 4 udvalget for bosætning og boligudvikling er nedsat af byrådet til at drøfte, undersøge og komme med forslag til tiltag der øger bosætning og fremmer investeringer i en fremtidig boligudvikling i Odsherred Kommune baseret på en bosætningsstrategi og en boligpolitik.

Kommissorium

Byrådet godkendte på sit møde den 28. februar 2023 kommissoriet til udvalget.

Udvalgets opgaver er at udarbejde en bosætningsstrategi med en boligpolitik for Odsherred Kommune til vedtagelse i Byrådet primo 2024. Derudover vil opgaverne være:

 • Skabe et vidensgrundlag omkring bosætning og boligudvikling via analyser,
  dataindsamling etc., og via relevante temamøder
 • Sikre sammenhæng mellem bosætningstrategi, boligpolitik og kommuneplan
 • Levere konkrete operationelle input til Kommuneplan
 • Undersøge muligheder for strategisk arealopkøb
 • Sikre en kobling mellem erhvervsudvikling, job, uddannelse, fritid og bosætning
 • Sikre en relevant og handlekraftig inddragelse af lokalsamfund herunder afholde involverende borgermøder
 • Arbejde med strategisk med både tiltrækning og fastholdelse via afprøvning af initiativer
 • Afsøge muligheder for samarbejde med andre kommuner om særlige indsatser.
 • Lægge sporerne til et handlekatalog, der kan implementeres af administrationen

Medlemmer

 • Karina Vincentz (N) - forperson (udpeget af byrådet)
 • Maria Liv Holck (L) (udpeget af byrådet)
 • Søren With (A) (udpeget af byrådet)
 • Mette Feenstra (F) (udpeget af byrådet)
 • Jeppe Erikstrup Møller, Udviklingschef Gefion group
 • Ulrik Brock Hoffmeyer, Direktør Bo-Vest
 • Karsten Krüger, Adm. Direktør VAB
 • Thomas Winther, Nybolig Development
 • Annette Bundgaard, Rektor Odsherred Gymnasium
 • Lars Nybjerg, Nybjerg Erhverv
 • Kåre Dyvekær, Direktør Sommerland Sjælland
 • Jesper Bertelsen, leder BOK
 • Jette Rude, Odden
 • Ditte Marie Olesen, Vig byfornyelse.

Mødedatoer, dagsordener og referater

Opstartsmøde 24. april 2023

28. august 2023 kl. 17

30. oktober 2023 kl. 17

Chefkonsulent

Michael Leth Jess