Grøn omstilling

§17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

§17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling er nedsat af byrådet til at drøfte, undersøge og afklare kommunens indsatsmuligheder indenfor grøn omstilling, bæredygtig udvikling og klima

Kommissorium

Byrådet godkendte på sit møde den 22. februar 2022 et justeret kommissorium for og sammensætningen af §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Udvalgets opgave er jf. kommissoriet følgende:

Drøfte, undersøge og afklare kommunens indsatsmuligheder for at igangsætte indsatser og projekter for grøn omstilling, klima og bæredygtig udvikling samt reduktion af CO2-udledningen hos virksomheder og borgere. Herunder afklare, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan indgå i arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Medlemmer

 • Karina Vincentz (N) - formand (udpeget af byrådet)
 • Thomas Nicolaisen (B) (udpeget af byrådet)
 • Claus Starup (C) (udpeget af byrådet)
 • Michael Kjeldgaard (A) (udpeget af byrådet)
 • Jette Sloth Nielsen (A) (udpeget af byrådet)
 • Amalie Petersen (Ø) (udpeget af byrådet)
 • Lene Hjort (repræsentant for lokalsamfundene)
 • Jørgen Revsbech (repræsentant for lokalsamfundene)
 • Helene Regnell (KSO - repræsentant for landliggerne)
 • Claus Marcussen (repræsentant for Odsherred Erhvervsforum)
 • Steen Søgaard (repræsentant for erhvervslivet)
 • Jan Nielsen (repræsentant for landboforeningen LASJ)
 • Ole Busck (repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening)
 • Simon Weber (repræsentant for Ungeklimarådet i Odsherred)

Opgaver i udvalget

Udvalget anvender bl.a. borgernet.odsherred.dk til at få idéer og forslag til temaer fra borgerne. Arbejdet tager udgangspunkt i:

 • en status på, om de indsatser og politikker der er iværksat og vedtaget har den ønskede effekt
 • at benytte nye kommunikationsværktøjer og metoder til at inddrage både borgere, virksomheder samt medarbejdere i kommunen
 • at undersøge hvad der virker i andre kommuner - kan Odsherred lade sig inspirere af andres arbejde i forhold til valg af indsatser
 • et klima-/CO2-regnskab for Odsherred kommune, som klarlægger, hvordan fordelingen af CO2-udledningen er imellem borgere, virksomheder og energiforsyning mm.
 • erfaringerne fra projekter og indsatser der er igangsat eller som stadig er i proces
 • sparring med vidensinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere som bl.a. Gate 21 (Odsherred kommune er partner). Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Universitet har blandt andet udarbejdet analyser og kortlægning til Odsherred kommune

Forslaget til de fremtidige indsatser inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Odsherred skal i videst muligt omfang kunne:

 • Inddrage erhvervslivet og borgerne
 • Igangsætte nye innovative indsatser
 • Skabe en bro imellem nye innovative indsatser og iværksættervirksomheder
 • Inspirere borgere og ildsjæle til at indgå samarbejder med kommunen om grøn omstilling, klima og bæredygtig udvikling
 • Skabe en bred forankring og ansvar for indsatserne på tværs af fagområderne internt i kommunen

Mødedatoer, dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra møderne her, hvor du også kan oprette abonnement og få besked, når der er nye dagsordener og referater.

Møder i 2024

 • 8. februar
 • 17. juni
 • 26. august
 • 18. november

Møder i 2023

 • 8. marts 2023
 • 6. juni 2023
 • 11. september 2023
 • 18. november 2023

Møder i 2022

 • 9. maj 2022
 • 7. juni 2022
 • 21. september 2022
 • 21. november 2022

Alle møder afholdes fra kl. 17-19.

Afholdte møder i 2021:

 • Onsdag den 10. februar – ordinært udvalgsmøde
 • Onsdag den 14. april - Se virtuelt borgermøde
 • Onsdag den 19. maj - ordinært udvalgsmøde
 • Onsdag den 25. august - ordinært udvalgsmøde
 • Onsdag den 22. september - borgermøde
 • Onsdag den 10. december - ordinært udvalgsmøde

Klima- og Proceskoordinator

Nina Bruus Nielsen