Bag om Byrådet og byrådsarbejdet

Se den politiske mødekalender, vederlagsoversigt og partistøtte i 2023

Flertalsaftale fra 5. juni 2023

Den 5. juni 2023 indgik Nyt Odsherred, Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Konservative, Radikale Venstre og Frit Borgerligt Fællesskab en flertalsaftale om de politiske pejlemærker.
Flertalsaftale 5. Juni 2023

Den politiske mødekalender for 2024

Mødekalender For Byråd Og Fagudvalg 2024 1

Vederlag

Medlemmerne af Byrådet har ret og pligt til at modtage økonomisk vederlag for deres arbejde i Byrådet og dets udvalg. Månedlige vederlag for Byrådet pr. april 2023: 

Vederlaget til borgmesteren udgør 85.098,17 kr.

Det faste vederlag til de menige byrådsmedlemmer udgør 8.671,08 kr. Tillægsvederlaget til de menige medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år udgør 1.308,20 kr. Derudover får 1. viceborgmester et vederlag på 5.105,89 kr., 2. viceborgmester og formanden for Folkeoplysningsudvalget et vederlag på 3.403,93 kr., formanden for Børn og Unge-udvalget et vederlag på 8.509,82 kr., formændene for de stående udvalg et vederlag på 17.019,63 kr., næstformændene et vederlag på 3.403,93 kr. og menige udvalgsmedlemmer et vederlag på 2.552,94 kr. 

Medlemmer af Byrådet kan desuden modtage vederlag for andre hverv, som Byrådet eller administrationen har udpeget dem til. 

Vederlagene er fastsat i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv samt Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.