Stil dit forslag til Byrådet

Her har du som borger i Odsherred Kommune mulighed for at oprette og støtte forslag, som du ønsker, at dine lokalpolitikere i Byrådet skal drøfte.

Stil dit forslag til Byrådet

Du kan stille dit forslag til Byrådet på Odsherred Kommunes borgerinddragelsesportal Borgernet Odsherred
Stil dit forslag på Borgernet Odsherred

Retningslinjer for borgerdrevne forslag

Som borger i Odsherred Kommune kan du sætte et forslag på Byrådets dagsordenen via Borgernet Odsherred. Dit forslag kan handle om alt det, Odsherred Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider i Borgerservice, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som Odsherred Kommune løser. Det kan være dit helt eget forslag eller måske et samarbejde mellem flere borgere.

For at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 201 stemmer (dig selv + 200 andre) for at få et forslag taget op i Byrådet.

Så snart du har fremsat dit borgerforslag her på Borgernet Odsherred, vil forslaget være synligt for andre. Andre borgere kan læse om forslaget, kommentere forslaget og støtte forslaget med sin digitale underskrift. Dit forslag vil være ’åbent’ for støtte-underskrifter i 90 dage. Du og andre kan se, hvor mange underskrifter, der i perioden er samlet til forslaget. Du kan dele dit forslag på sociale medier, som fx Facebook og Twitter.

Hvordan kommer du i gang?

Du skal have registreret dig som bruger på Borgernet Odsherred og verificeret dig som borger med MitID, for at kunne fremsætte et forslag.

For at få dit forslag behandlet af Byrådet, er der nogle kriterier, der skal være opfyldt.

  • Du skal være borger i Odsherred Kommune (eller nærmeste pårørende med fuldmagt). Det kan du dokumentere ved at verificere din profil
  • Du skal have opbakning og digitale underskrifter fra mindst 200 andre borgere
  • Forslaget skal overholde dansk lovgivning
  • Der skal være tale om et forslag, som Byrådet har myndighed til at behandle
  • Forslaget skal have relevans for den service og den type af opgaver som Odsherred Kommune løser
  • Forslag, som byrådet allerede har behandlet, vil ikke blive behandlet igen, hvis forslaget bliver fremsat igen indenfor samme byrådsperiode. Du kan for eksempel ikke blive ved med at stille det samme forslag igen og igen, indtil Byrådet har truffet en beslutning, du er enig i
  • Forslaget må ikke indeholde injurierende, fortrolige eller personfølsomme oplysninger og må ikke være diskriminerende, krænkende eller forvolde skade på andre/andet
  • Forslaget må ikke være en del af en allerede eksisterende beslutning, plan, o.l.

Hvad sker der efter at du har lagt et borgerforslag på?

Indenfor 15 arbejdsdage efter at du har lagt dit borgerforslag op på Borgernet Odsherred, vil administrationen i kommunen foretage en første vurdering af, om forslaget opfylder kriterierne.

Opfylder forslaget ikke kriterierne vil forslaget fortsat kunne ses, men andre borgere vil ikke (længere) kunne stemme på det. Odsherred Kommune forbeholder sig retten til at slette et forslag, hvis det ikke lever op til kriterierne. Du vil blive orienteret, hvis dit forslag bliver slettet.

Hvad kan du forvente, hvis dit forslag når 200 stemmer?

Når underskrifts-perioden udløber og forslaget har fået mindst 200 digitale underskrifter, klargør vi dit forslag mhp. at sætte det på Byrådets dagsorden inden for tre måneder. En medarbejder fra Odsherred Kommune vil forberede dit forslag til det udvalg, som forslaget hører under, og udvalget vil derefter sende forslaget videre til byrådsmødet, eventuelt med yderligere oplysninger og en indstilling om beslutning. Vi kontakter dig undervejs, hvis vi har spørgsmål til dig om dit forslag, og orienterer dig om forløbet og om hvornår forslaget bliver behandlet.

Du kan følge det pågældende byrådsmøde via kommunens hjemmesidekommunens Facebook-side eller ved at møde fysisk op og overvære behandlingen af dit forslag. Byrådet træffer en beslutning og/eller tager stilling til, hvad næste skridt skal være. Efter mødet vil du få skriftlig besked herom.

Hvad sker der med de forslag, der ikke får 200 stemmer inden for tidsrammen?

Får forslaget ikke de 200 digitale underskrifter, som et borgerforslag skal have for at blive behandlet af Byrådet, sker der ikke yderligere. Forslaget vil få statussen ’udløbet’ her på Borgernet Odsherred. Forslaget vil fortsat kunne ses af andre. Det vil også fremgå, hvor mange underskrifter forslaget nåede at få. Hvis du ønsker det, kan du anmode om at få dit forslag fjernet ved at sende en mail til kommunikation@odsherred.dk.

Hvordan stemmer jeg på et Borgerforslag?

For at kunne 'underskrive' og vise opbakning til en anden borgers forslag skal du (også) have registreret dig som bruger på platformen og verificeret dig som borger med MitID. Herefter er det blot at stemme og/eller kommentere opslaget.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende en computer?

Har du ikke mulighed for at oprette et forslag eller afgive din stemme her Borgernet Odsherred, kan du henvende dig til Sekretariatet i Odsherred Kommune - så hjælper vi dig videre. Du kan finde kontaktoplysningerne her.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med selv at oprette et borgerforslag, hvordan du 'giver din underskrift' til en anden borgers forslag eller har du andre spørgsmål til platformen, kan du kontakte os på mailadressen kommunikation@odsherred.dk.