Budget

Her kan du se tidligere års vedtagne budgetter, samt det gældende budget for indeværende år.

Hvad er et kommunalt budget?

Hvert år skal kommunerne udarbejde et budget, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, hvad kommunens penge skal bruges til.

Et budget er simpelt sagt en oversigt over kommunens indtægter og udgifter. Indtægterne i en kommune kommer hovedsageligt fra skatteindtægter, men også via tilskud fra staten og udligning kommunerne imellem. Udgifterne dækker alle de områder, som kommunen driver, såsom skoler, børnehaver, ældrepleje og meget andet.

Budgettet skal balancere, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store.

Et kommunalt budget udarbejdes for fire år (selve budgetåret samt 3 "overslagsår"). Derfor hedder det eksempelvis "Budget 2017-2020".

Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret. Derfor er det altid det kommende budgetår, politikerne forhandler om.

Budgetprocessen

Budgetprocessen begynder allerede i starten af året med tekniske prognoser og beregninger, men det er først i sensommeren og efteråret, at de politiske forhandlinger tager fart.

 

Høringsprocessen - Budget 2024-2027

Jf. budgetprocessen sendes Borgmesterens budgetforslag i høring samtidig med, at dagsorden tilgår Økonomiudvalget.

Borgmesterens budgetforslag for 2024-2027 sendes samtidig i høring blandt de høringsberettigede parter. Fristen for høringssvar er onsdag den 13. september 2023 kl. 12.00. Høringssvar sendes til budget@odsherred.dk  

Foruden Borgmesterens budgetforslag omfatter høringsmaterialet alt det budgetmateriale, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, samlet i den såkaldte ”Budgetmappe” med bilagsdel.

Til Økonomiudvalgets 1. behandling medfølger også Budgetnotat III, som indeholder resultatopgørelse, serviceramme- og anlægsrammeopstilling.

Den enkelte leder eller centerchef skal sikre, at materialet bliver sendt i høring hos de respektive parter, MED-udvalg, brugerbestyrelser, råd, nævn mv.

Sidste frist for afgivelse af høringssvar er onsdag den 13. september kl. 12.00. Høringssvar sendes til budget@odsherred.dk

Når der afgives høringssvar, opfordrer jeg til, at det angives om der kommenteres på en konkret ændring. Der er medsendt en skabelon, der kan anvendes til at afgive høringssvar. I skabelonen er der plads til at henvise til nr. på budgetændringen.

Efter høringsfristens udløb sendes svarene til Byrådets medlemmer, ligesom de indkomne høringssvar offentliggøres på kommunes hjemmeside.