Budget

Her kan du se tidligere års vedtagne budgetter samt det gældende budget for indeværende år.

Hvad er et kommunalt budget?

Hvert år skal kommunerne udarbejde et budget, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, hvad kommunens penge skal bruges til.

Et budget er simpelt sagt en oversigt over kommunens indtægter og udgifter. Indtægterne i en kommune kommer hovedsageligt fra skatteindtægter, men også via tilskud fra staten og udligning kommunerne imellem. Udgifterne dækker alle de områder, som kommunen driver, såsom skoler, børnehaver, ældrepleje og meget andet.

Budgettet skal balancere, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store.

Et kommunalt budget udarbejdes for fire år (selve budgetåret samt 3 "overslagsår"). Derfor hedder det eksempelvis "Budget 2017-2020".

Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret. Derfor er det altid det kommende budgetår, politikerne forhandler om.

Budgetprocessen

Budgetprocessen begynder allerede i starten af året med tekniske prognoser og beregninger, men det er først i sensommeren og efteråret, at de politiske forhandlinger tager fart.

Budget 2023 - 2026

Vi har samlet budget 2023-2026 i et nyt format som er mere læsevenligt på mobiltelefon, tablet osv., hvor der er historik fra alle notater og al det materiale som har været behandlet politisk. Du kan læse budget 2023 her eller via linket nedenfor.