Nøgletal

Vil du vide mere om udvalgte nøgletal for Odsherred Kommune, og se, hvordan vi er sammenlignet med andre kommuner, så læs videre her. 
På VIVE's hjemmeside kan du se en sammenligning mellem Odsherred Kommune og andre kommuners nøgletal. Se ECO-nøgletallene.
 • Areal 355 km2
 • 32.605 indbyggere pr. 1. januar 2024
 • 16.391 husstande pr. 1. januar 2020
 • 23.871 sommerhuse pr. 1. januar 2018
 • 4.558 0-17-årige pr. 1. januar 2024
 • 9.740 67+ pr. 1. januar 2024
 • 2,1 mia. i årlig kommunal omsætning
 • 12 levende by- og landsbysamfund
 • 2589 (2270 årsværk) kommunalt ansatte medarbejdere pr. 1. maj 2024
 • 25 byrådsmedlemmer
 • 650 km kommunevej (850 km private fællesveje)
 • 157 km kyststrækning
 • 28 kvadratkilometer statsskov
 • 22 km kommunegrænse, 6 mod Kalundborg og 16 mod Holbæk
 • 35 vandværker
 • 4 fjernvarmeværker
 • Ca. 11.500 arbejdspladser (ca. 1.500 selvstændige og 10.000 lønmodtagerjobs (ca. 6.500 i den private sektor))
 • 1872 arbejdssteder (aktive virksomheder, hvor der præsteres en arbejdsindsats svarende til min. ½ årsværk)
 • Erhvervsfrekvens: 73,7
 • Beskæftigelsesfrekvens: 72,2
 • 43,6 % har erhvervsfaglig uddannelse
 • 31 % unge videre til erhvervsfaglig uddannelse
 • 12 stærke lokalsamfund

Skoler, centre og foreninger

 • 8 kommunale folkeskoler
 • 1 specialskole
 • 4 privat- og friskoler
 • 3 efterskoler
 • 2 højskoler
 • 1 gymnasium
 • 8 kommunale skolefritidsordninger
 • 13 dagtilbud, herunder 1 specialbørnehave og 11 aldersintegreret (0-6 år)
 • 6 plejecentre
 • 150 foreninger med kommunalt tilskud

Fritid

 • 6 biblioteker i Nykøbing, Asnæs, Odden, Vig, Rørvig, Hørve
 • 3 svømmehaller i Vig, Nykøbing og Asnæs
 • 1 friluftsbad (Odden Skole)
 • 12 sports- og idrætshaller
 • 9 offentlige badestrande
 • 3 lystbådehavne: Odden, Rørvig, Nykøbing
 • 1 jernbane, der binder området sammen fra nord til syd
 • 2 færgehavne: Mols-Linien Sjællands Odde og Hundested-Rørvig Overfarten i Rørvig
 • 1 teater, 1 biograf, 1 kulturhistorisk museum, 1 kunstmuseum, 1 trafikmuseum, 1 psykiatrisk museum, 1 brandmuseum