Regnskab

På denne side kan du finde de seneste regnskaber for Odsherred Kommune

Årsregnskaber

Hvert forår udarbejder Odsherred Kommune et årsregnskab, der detaljeret beskriver, hvordan udgifter og indtægter har udviklet sig i det forgangne år.

Ligesom med budgettet skal Økonomiudvalget aflægge regnskabet overfor Byrådet. Det skal ske inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

I årsregnskabet redegøres der for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det blandt andet, hvordan det er gået med opfyldelsen af de opstillede mål og delmål i budgettet.