Integrationsrådet

Integrationsrådet består af frivillige ildsjæle med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, som taler på vegne af etniske minoriteter i kommunen.

I Integrationsrådet ser vi mangfoldighed som en styrke og arbejder for gensidig forståelse i mellem vore lokalsamfunds forskellige kulturer.

Vi sætter fokus på de vilkår, borgere med etnisk minoritetsbaggrund har, og hvordan de kan fungere som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i kommunen. Desuden rådgiver vi kommunen i spørgsmål, der handler om integration.

Vi har løbende gang i en masse spændende aktiviteter, der skal sætte fokus på, at kulturelle og sproglige mangfoldighed hos etniske minoriteter er en styrke.

Læs onepager om Intergrationsrådet

Her kan du få en helt kort intro til hvem Integrationsrådet er - og hvilken rolle vi spiller i Odsherred Kommune
Integrationsrådet præsentation

Om Integrationsrådet

Integrationsrådet består af 8 medlemmer med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der er bosat i Odsherred Kommune.

Derudover udpeger Byrådet 5 medlemmer der har tilknytning til Odsherred Kommune, til følgegruppen. Følgegruppen består af 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsrådet, 1 medlem fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område, 2 medlemmer fra Byrådet og 1 medlem efter indstilling fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Integrationsrådet 2022-2026

Suppleanter

Integrationsrådets følgegruppe

  • Hanne Caldron (Nyt Odsherred), hacal@odsherred.dk, 51 23 37 78 (Udpeget af Byrådet)
  • Jette Sloth (Socialdemokratiet), jesni@odsherred.dk, (Udpeget af Byrådet)
  • Trine Hjortebjærg Mortensen, trhmo@odsherred.dk, skoleleder, Odden, Nykøbing og Egebjerg Skole, (Udpeget af Direktionen)
  • Henrik Søborg, hs@wuc.dk (Udpeget af Folkeoplysningsudvalget)

Læs Integrationsrådets dagsordener og referater

Dagsordener og referater

Medlemmerne af Integrationsrådet 2022-2026

Konsulent

Nathalie Paludan Siegfried