Lene Sødring, formand

Jeg bor i Grevinge og har i mange år arbejdet som lærer. I dag er jeg aktiv pensionist, der både underviser for ÆldreSagen og er medlem af menighedsråd.

Jeg vil arbejde for, at alle ældre har et godt ældreliv, selv om jeg godt ved, at det er en meget stor opgave.

23 21 90 11
lensodring@gmail.com

Inger Zander Andersen, næstformand

Beskæftigelsesvejleder, bor i Nykøbing Sj. Har arbejdet i psykiatrien og med udviklingshæmmede.

Jeg vil gøre alt for, at vores ældre borgere skal have en værdig tilværelse. Mine interesser går også på pleje-/ældreboliger med en værdig pleje og selvbestemmelse, rehabilitering, velfærdsteknologi samt, at der bliver lavet en demensstrategi, hvor de pårørende også bliver inddraget.

40 45 21 93
rono@mail.dk

Vagn Ytte Larsen

Jeg bor i Nykøbing, er uddannet folkeskolelærer og været på Grundtvigsskolen og Grønland i 21 år. Derefter har jeg prøvet flere spændende jobs, det sidste som borgmester i 9 år i Nykøbing-Rørvig Kommune. Ældreområdet har altid betydet meget for mig, men jeg er ikke nået i mål med alt det, jeg gerne ville. Min tilgang til arbejdet i Ældrerådet er: at alle skal have mulighed for at leve et aktivt liv, selv med de vanskeligheder, vi som mennesker har eller får. Det betyder, at vi skal interessere os for det forbyggende, for sundhedspolitik og for de ydelser, som vores medborgere får, for at leve et så aktivt liv som muligt. Det kræver noget af os selv og sommetider meget af kommunen. Kort sagt, vi skal hjælpe med at lægge liv til år, og ikke bare år til det liv, vi har haft.

21 78 93 83
vagn@ytte.dk

Kirsten Johansen

Bor i Nykøbing Sj og har været administrativ assistent i sundhedssektoren i Nykøbing-Rørvig og Odsherred Kommune gennem cirka 30 år. Som medlem af Ældrerådet kan jeg fortsætte med at være vagthund overfor politikere og embedsmænd i sager vedr. kommunens 60+'ere. Jeg ønsker en kommune, hvor det er trygt for alle 60+'ere at leve, hvor mulighederne for et aktivt liv er til stede og hvor jeg håber at kunne gøre en forskel.

23 93 60 90
kispigen47@gmail.com

Mogens Eddy Møllegaard

Jeg bor i Vig, er 73 år og pensionist.

Jeg vil arbejde for at de ældre får et godt liv på deres gamle dage.

Det vil sige omsorg og en god pleje.

20 96 73 64
Hennyogmogens@gmail.com

Karin Wiene Jacobsen

Jeg bor i Prejlerup, Grevinge Sogn. Er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i 40 år, hvoraf de 30 år var som leder i den sekundære sundhedssektor, er nu pensionist på 70 år og nyder det. Mit fokus i Ældrerådet vil være på den sårbare ældres vej fra sekundær til primær sundhedssektor i forhold til rehabilitering, vedligeholdelsestræning, medicinering og ernæring i Odsherred Kommune.

karinwienej@gmail.com
40 45 36 07

Lone Cederquist

Bor i Vig. Uddannet lærer, uddannelsesvejleder og kørelærer. Flyttede permanent til Odsherred i 2016. Forventer at indgå i et konstruktivt samarbejde med politikere, ledere og medarbejdere i ældresektoren, så kommunen kan leve op til den vedtagne Ældrepolitik: ”Aktivt Liv – Hele Livet”
Jeg vil især have fokus på vore plejehjem, i håb om, at så mange beboere som muligt får et værdigt og indholdsrigt liv med den omsorg og pleje, der er behov for. Jeg har hele mit liv været involveret i frivilligt arbejde. De sidste par år har jeg bl.a. været frivillig og aktiv på Grønnegården, hvor jeg ligeledes sad i Centerrådet. Jeg er frivillig mentor for unge i Odsherred, samt medlem af Menighedsrådet ved Vig Kirke. Endelig vil jeg arbejde for, at Ældrerådet bliver mere synlig blandt borgerne.

40 10 69 24
lone@cederquist.dk

Gurli B. Rønnekilde

20 26 02 28
g.roennekilde@mail.tele.dk

Peter Licht i Ældrerådet

Peter Licht

40 81 77 16

p.licht@live.dk

Sekretær for Ældrerådet

Bettina Lykke Rytter