Mennesker i rundkreds

Om Odsherred Ældreråd

Læs mere om Odsherred Ældreråds opgaver, mål og værdier - samt mødekalender

Læs folder om Ældrerådet

Læs folder

Mødekalender for 2024

Ældrerådet mødes en gang om måneden og møderne er ikke offentlige. Har du spørgsmål eller emner, du ønsker at rådet skal tage op, kan du kontakte ældrerådets formand.

 • 24. januar
 • 28. februar
 • 27. marts
 • 24. april
 • 22. maj
 • 26. juni
 • 28. august
 • 25. september
 • 30. oktober
 • 27. november
 • 11. december

Alle møder er kl. 10-13.30.

Ældrerådet er oprettet i henhold til paragrafferne 30-33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Medlemmerne er opstillet og valgt af enkeltpersoner - uafhængigt af politiske partier.

Ældrerådet skal

 • medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere
 • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges
 • have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.
 • rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

Ældrerådet skal ikke

 • kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover, fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.
 • beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.