Høring om oversvømmelsesprojekt i Nykøbing Sj og Øster Lyng

På grund af klimaforandringerne vil vandstanden i havet stige, så der i fremtiden kommer mere omfattende oversvømmelser end hidtil set.

Type
Kystbeskyttelse
Område
4500 Nykøbing Sj
Høringsfrist
24.04.2024
Offentliggjort
31.01.2024

Derfor har Odsherred Kommune i flere år arbejdet på at lave et kystbeskyttelsesprojekt, der skal sikre de oversvømmelsestruede områder i Nykøbing og på Øster Lyng.

Når kommunen laver et kystbeskyttelsesprojekt, skal der efter kystbeskyttelsesloven gennemføres en række lovgivningsmæssige procestrin.

I første trin skal Byrådet beslutte, om sagen skal fremmes. Dvs. om kystbeskyttelsessagen overhovedet skal igangsættes.

Byrådet besluttede på mødet 6. september 2022 (link: https://llk.dk/hhrkgf ), at Byrådet ikke kan træffe beslutning om at igangsætte projektet, når der ikke er vished for, at der er bred opbakning til projektet hos de berørte grundejere.

Skal kommunen igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt?

Alle der ejer en ejendom i de områder i Nykøbing Sj og Øster Lyng der er i risiko for at blive oversvømmet har modtaget et høringsbrev i e-boks eller postkassen. Vi vil gerne vide om berørte grundejere på baggrund af høringsmaterialet, synes kommunen skal igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt.

Send dine bemærkninger senest onsdag den 24. april 2024 til: vand@odsherred.dk. Du må meget gerne skrive ”Oversvømmelsesprojekt Nykøbing” i emnefeltet.

Når høringsperioden er slut, vil Byrådet beslutte, om oversvømmelsesprojektet skal fortsætte.

Hvis du vil læse mere om de tekniske løsningsforslag, henvises til Bilag 2 i Byrådets dagsorden-punkt: https://llk.dk/su4xnt

Hvad gør vi med dine data?

Når du indgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:

  • Ved indgivelse af høringssvar, vil dit fulde navn og adresse samt e-mail, blive offentliggjort på hjemmesiden, ved offentliggørelse af lokalplanen. Det gør vi fordi din bopæl kan være vigtig for andres forståelse af din interesse i sagen.
  • Dine data vil ikke blive slettet fra hjemmesiden igen.
  • Dine data opbevares på kommunens sikrede journaliseringssystem i 50 år.
  • Ønsker du dine personlige oplysninger om navn, adresse og mail fjernet fra offentliggørelsen, bedes du gøre opmærksom på dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar. Dine data vil blive fortsat blive journaliseret.

Odsherred Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Odsherred Kommune
Vandteamet
Nyvej 22, 4573 Højby
59 66 66 66
CVR-nr.: 29 18 84 59
Mail via Digital Post på Borger.dk

Kontaktoplysninger til Odsherred Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan findes på vores hjemmeside: https://www.odsherred.dk/da/se-mere-om-kommunen/om-odsherreddk-og-databeskyttelse/privatlivs-og-persondatapolitik/ . Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du vil klage over håndteringen af dine data, kan du klage til datatilsynet, Datatilsynet.dk.