Kommuneplantillæg for store sommerhuse i offentlig høring

Et enigt byråd vedtog på mødet d. 30. maj at sende ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for store sommerhuse” i 8 ugers offentlig høring fra d. 1. juni til d. 27. juli

Type
Lokalplaner og kommuneplantillæg
Område
Hele Odsherred Kommune
Høringsfrist
27.07.2023
Offentliggjort
01.06.2023

Kommuneplantillæg for store sommerhuse

Byrådet ønsker at styrke muligheden for at sige nej til store sommerhuse når sommerhusprojekter sagsbehandles.

Derfor vedtog et enigt byråd på mødet d. 30. maj at sende ”Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for store sommerhuse” i 8 ugers offentlig høring fra d. 1. juni til d. 27. juli - Den lange høringsperiode giver kommunens mange sommerhusejere mulighed for at drøfte emnet i fyrretræernes skygge i løbet af sommeren.

Kommuneplantillægget præciserer og harmoniserer kommuneplanens rammebestemmelser for sommerhusområderne således at det maksimale etageareal fremover bliver 200 m2, den minimale grundstørrelse 2000 m2 og den maksimale bebyggelsesprocent 15.

Bestemmelserne skal imødegå de væsentligste problemer knyttet til store sommerhuse:

 • Husene udlejes intensivt og bruges af mange personer på en gang.
 • Den intensive brug skaber konflikter med naboerne:
  • Støjgener og afskærmning
  • Trafik og parkering
  • Affald og renovation
  • Stiforhold og adgang til kyst og natur
 • Husenes fremtræden er dominerende i landskabet og ude af harmoni med de eksisterende karakteristika for det pågældende sommerhusområde
 • Skov og bevoksning fjernes og naturværdier nedslides og lider overlast.

Bestemmelserne gælder ved nybyggeri, tilbygning, samt i udstykningssager, hvor kommunen fremover vil anvende partshøring for at kortlægge ovennævnte konfliktpunkter, når et projekt vil sprænge rammerne. Kommuneplanens bestemmelser kan blandt andet fraviges når et konkret projekt er helt uproblematisk eller på baggrund af lokalplanlægning for et sommerhusområde eller et delområde. Her vil kommunen lægge vægt på at der er bred støtte til en lokalplanproces i det berørte område.

Høringssvar, ideer og synspunkter sendes til plan@odsherred.dk. Skriv "Kommuneplantillæg nr. 14" i emnefeltet. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Michael Leth Jess på 59 66 67 79

Af historiske årsager er kun ca. 10% af Odsherreds 23871 sommerhuse omfattet af lokalplan. 116 sommerhuse er i dag større end 200m2. 4% af sommerhusene udlejes. Omkring 1000 sommerhuse har grunde der kan udstykkes til to eller flere grunde. 300 sommerhuse har meget store grunde på over 6000 m2.