22.02.2023

Ældrerådet deltog i temamøde om 'Den ældre borger og sundhedsvæsenet'

Ca. 80 medlemmer fra senior/ældrerådene i Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred deltog i temaeftermiddag på Holbæk Sygehus med emnet “Den ældre borger og sundhedsvæsenet”

Seks medlemmer fra Ældrerådet i Odsherred deltog i temamødet.

Sygehusdirektør Mette Touborg bød velkommen. Hun var glædelig overrasket over det store fremmøde samt det gode samarbejde, der allerede er etableret mellem senior-/ældrerådene og Holbæk Sygehus.

Ledende udskrivningskoordinator Pernille Holt Hyldahl gennemgik et patientforløb, fra modtagelse fx på akutafdelingen til udskrivning.

Afdelingen, med 9 medarbejdere, tager sig af komplekse udskrivelser, fx hvor kommunens visitatorer skal ind over, hvor der er brug for hjælpemidler etc. Hun fortalte om fremskudt udskrivelse, som kort fortalt er, at patienten er i eget hjem, men i kontinuerlig kontakt med sygeplejerske og/eller læge fra sygehuset og med kommunens hjemmesygeplejerske. Dette giver ofte mere tryghed, bedre søvn, mindre stress samt hurtigere bedre helbred.

Per Okkels, fhv. departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet fortalte:

  • Om Sundhedsreformen, som afventer Strukturkommisionen, som igen afventer, om vi fortsat skal have 5 regioner eller måske skal ned på 3?
  • Om rekruttering af medarbejder i sundhedssektoren, bl.a. at det forventes, at der i 2030 vil mangle ca. 20.000 SSH/SSA’ere
  • Om der er noget som det offentlige ikke skal levere i fremtiden
  • Om “En ældrepleje med tid til omsorg” og om afrapportering fra rådgivende panel, som består af en ekspertgruppe og hvor der har været afholdt adskillige borgermøder