Logo for Vestsjællands Brandvæsen
14.06.2023

Afbrændingsforbud gældende Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande. Vestsjællands Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, der gælder fra torsdag den 15. juni 2023 kl. 9.00 og indtil det ophæves. Der kan ikke laves sankthansbål i år.

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande. Vestsjællands Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, der gælder fra torsdag den 15. juni 2023 kl. 9.00 og indtil det ophæves.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

  • At bruge kulgrill
  • At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
  • At ryge i naturen
  • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
  • At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud.

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jævnfør afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.
Vestsjællands Brandvæsen følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. 

Der kan ikke laves sankthansbål i år.

Du kan finde de altid gældende forhold på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside: