19.12.2022

Borgermøde - forslag til nyt plangrundlag dagligvarebutik, boliger mm. i Nr. Asmindrup

Odsherred Kommune har sendt forslag til lokalplan 2022-03 og forslag til kommuneplantillæg 3 for bolig- og erhvervsudvikling i Nr. Asmindrup ved Odsherredvej i høring. I den forbindelse afholdes der borgermøde i Nr. Asmindrup den 10. januar 2023 kl. 17.00 - 18:30

Borgermødets formål er at klæde på møde med henblik på at afgive høringssvar. Administrationen vil kort præsentere forslag til nyt plangrundlag samt hvor vi er i processen. Der vil bag efter være mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis Du/I ønsker at deltage i borgermødet skal man skrive til plan@odsherred.dk. Skriv venligst Borgermøde Nr. Asmindrup i emnefeltet, senest den 2. januar 2023.

På byrådets behandling af det nye plangrundlag ligger dels samtlige høringssvar, dels administrationens bemærkninger hertil.

Høring at forslag til nyt plangrundlag

Bemærkninger til lokalplanen kan sendes til plan@odsherred.dk senest den 9. februar 2023. Skriv venligst ”Høringssvar til lokalplan 2022-03” i emnefeltet.