Torvehallen i Vig
01.06.2023

Borgermøde om Vig Byfornyelse den 13. juni 2023 kl. 17.30-19.30

Kom og hør mere om Vig byfornyelse – status på indsatser – samt evaluering af trafik -og byrumforsøget med ensretning i Vig Hovedgade.

Der er masser på programmet og nok at tage fat på, når Vig byfornyelse tirsdag den 13. juni inviterer til åbent borgermøde i Torvehallen, Vig Hovedgade 18A, 4560 Vig kl. 17.30-19.30.

Der gives en Status på Vig byfornyelsens tre igangsatte indsatser ’Hovedgaden’ – ’Markedsstriben’ – ’Leg og Ophold i Naturen’. Derefter tager Borgermødet udgangspunkt i den gode debat og kommer både omkring evalueringen af Vig Hovedgades trafikforsøg, dilemmaer og muligheder for udvikling i Hovedgaden inden for rammerne i byfornyelsesindsatserne. De vigtige pointer fra drøftelserne bliver overleveret til den etablerede ’Projektgruppe’ som arbejder med indsatserne ’Hovedgaden’ + ’Markedsstriben’

Efter borgermødet er projektgruppen inviteret til at indarbejde de vigtigste overleveringer og sætter derved retning for en samlet projekt-ide for udvikling af indsatsen ’Hovedgaden’. Projektideen godkendes derefter af byfornyelseskomite og styregruppe inden rådgiverfirmaet ’Landskabsarkitekterne Kragh og Berglund’ efter sommerferien skal færdigbearbejde den udvalgte projekt-ide.

PROGRAM FOR BORGERMØDET

  • Vig Byfornyelse byder velkommen til mødet
  • Status på de tre igangsatte indsatser
  • Præsentation af evaluering af trafik -og byrumsforsøget I Vig hovedgade
  • Refleksion og fælles debat over resultaterne af forsøget
  • PAUSE / aftensmad
  • Dilemmaer, scenarier og drøftelse ved bordene
  • Opsamling i plenum og overlevering af pointer til projektgruppens videre arbejde
  • TAK FOR I DAG

Der vil være lidt godt at spise til borgermødet med udgangspunkt i en menu som egner sig til både store og små. Der vil under borgermødet være mulighed for lidt aktivitet og underholdning for de mindste borgere.

På borgermødet kan man også finde materiale og få en snak om muligheden for at søge midler til ’Bygningsfornyelse’. Det det kommende samarbejdsprojekt ’Cirkulære byfællesskaber’ og den nyoprettede pulje på 400.000 kr. styregruppen har godkendt målrettet understøtning af handels -og bylivsaktiviteter på tværs af byen og for at skabe synergi mellem byens mange aktiviteter.
Vig Byfornyelse håber på at se så mange nysgerrige borgere som muligt. VEL MØDT

Husk at du også kan følge med og læse meget mere om Vig byfornyelse på Borgernet.odsherred.dk