13.02.2023

Byrumsafprøvning starter i Vig Byfornyelse

Nu går en ny fase med forskellige trafikforsøg i gang i det store byfornyelsesprojekt i Vig. Det kan du høre meget mere om til det kommende Vinterhygge-arrangement torsdag den 2. marts 2023 kl. 17.30 i Torvehallen.

Efter en grundig borgerinddragelsesproces går byfornyelsen i Vig nu for alvor i gang. Første del handler af en aktiv afprøvningsfase hvor det undersøges, hvilke muligheder der er for at skabe en mere attraktiv Hovedgade med bedre færdselsforhold for især cyklister og gående.

Vi laver forskellige forsøg med det nye byrum i Hovedgaden, fx i form af trafikregulering og opholdsmuligheder. De forskellige afprøvninger er udviklet på baggrund af en borgerinddragelsesproces hvor byen har været inviteret til borgermøde, workshop samt projektgruppearbejde.

Arbejdet med trafikregulering går i gang den 15. februar 2023 og varer frem til 12. maj 2023.

Kom til Vinterhygge

For at skabe en god forankring af de kommende aktiviteter i Hovedgaden, inviterer den lokale Byfornyelseskomite og Vig Familieby til Vinterhygge i form af et åbent arrangement i Torvehallen torsdag den 2. marts kl. 17.30. Her kan byens beboere og andre interesserede mødes og høre mere om Byfornyelsen og tankerne bag afprøvningerne i Hovedgaden. Både børn og voksne er meget velkomne, der vil være musikalsk underholdning og lidt at spise.

Et ambitiøst løft af Vigs byrum henover fem år

Byrådet har afsat midler til at understøtte indsatser, der skal løfte Vigs byrum henover 5 år. Udover den kommende afprøvning af Hovedgaden fokuserer byfornyelsesprojektet i Vig på Markedsstriben (forbindelsen mellem Hovedgaden og Markedspladsen/Vig Naturpark) og Leg & Ophold i naturen.

Du kan læse mere om processen, Byfornyelsesprogrammet og projektgrupper på Borgernet Odsherred.