Kommunen havde inviteret på gummistøvletur, hvor borgere, der er berørt af kystbeskyttelsesprojektet, kunne høre mere om risikoen for oversvømmelse i Nykøbing
01.01.1

Debat om kystbeskyttelse af Nykøbing og Øster Lyng

Projektet ‘Vandet kommer’ har været på gummistøvletur. Næste skridt er infostand og borgermøde.

Lørdag samledes godt 40 borgere med medarbejdere fra Odsherred Kommune og lokalhistoriker Claus Marcussen under en blå himmel på havnen i Nykøbing.  

Den næste time bevægede de sig i samlet flok rundt på havnen og via renseanlægget op til byen, hvor kaffen ventede i Pakhus2. Undervejs kunne de høre om fremtidige og fortidige oversvømmelser fra havet i Nykøbing. 

Spørgsmål og svar

Det gav anledning til gode snakke og mange spørgsmål.

”Skal jeg selv i banken og låne penge til mit økonomiske part i et kystbeskyttelsesprojekt?”.  

”Hvornår forventes stormfloden at ramme?”  

”Skal dem som bliver ramt mindre hårdt betale lige så meget som dem på havnen – og hvem bestemmer det?” 

Disse spørgsmål og mange flere vil der blive dykket videre ned i til borgermødet d. 9. april i Pakhuset. Men allerede 16. marts kan interesserede borgere møde medarbejdere fra kommunen i en infostand i Algade d. 16. marts.

Brug link nedenfor, hvis du vil vide mere om projektet.

Brev i e-boks

Borgere, som kan blive berørt af en fremtidig stormflod, har modtaget høringsbrev i deres Digitale Post med med opfordring til at tilkendegive, om man synes kommunen skal igangsætte kystbeskyttelsesprojektet. 

Det er meget enkelt at besvare brevet og deltage i høringen. Man kan blot skrive “ja” eller “nej” til at man bakker op om projektet og sende svaret til vand@odsherred.dk senest d. 24. april 2024.  

Når høringsperioden er slut, vil Byrådet beslutte, om kystbeskyttelsesprojektet skal igangsættes. 

Læs mere på projektets hjemmeside

Vandet kommer