Plejecenter Solvognen
24.01.2023

Der er fundet Legionella på Plejecenter Solvognen

7. januar 2023 blev en beboer på Plejecenter Solvognen testet positiv for Legionærsyge. Resultater af vandprøver modtaget den 24. januar 2023 viste Legionella i plejecentrets varmvandsanlæg. Odsherred Kommune gennemførte allerede 18. januar 2023 en forebyggende gennemskylning af plejecentrets varmvandsanlæg. Der er ikke konstateret flere tilfælde af Legionærsyge på plejecentret.

Onsdag den 7. januar 2023 blev en beboer på Plejecenter Solvognen indlagt på Holbæk Sygehus med vejrtrækningsbesvær. Sygehuset påviste at der var tale om Legionærsyge, der er fremkaldt af eksponering for Legionella-bakterien. Beboeren kom hjem til Solvognen den 10. januar 2023 og har det efter omstændighederne godt. De pårørende blev informeret.

Beboeren havde ikke været i Nykøbing Sj svømmehal, og det var ikke muligt at fastslå, hvor beboeren skulle være blevet eksponeret for Legionella. Derfor blev der umiddelbart efter nyheden om den positive Legionærsygetest taget prøver fra det varme vand på Plejecenter Solvognen for at undersøge om eksponeringen kunne skyldes forhøjede niveauer af Legionella i plejecentrets varmvandsanlæg.

Efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed foretog Odsherred Kommune den 18. januar 2022 som en forebyggende foranstaltning en gennemskylning af varmvandsanlægget med 70 grader varmt klorholdigt vand. En gennemskylning af varmvandsanlægget er det tiltag, som man normalt gennemfører ved fund af forhøjede niveauer af Legionella. Endelig skylles alle bruserhoveder grundigt igennem før brug. Desuden observerer vi tæt om andre beboere på Solvognen udvikler symptomer på Legionærsyge. Der har indtil videre ikke været tegn på andre tilfælde af Legionærsyge blandt beboerne.

Odsherred Kommune modtog prøveresultatet fra Plejecenter Solvognen tirsdag den 24. januar 2023. De viste, at der havde været forhøjede værdier af Legionella før gennemskylningen af varmvandsanlægget.

Vi fortsætter med at observere om andre beboere udvikler symptomer på Legionærsyge og forbliver generelt opmærksomme på at forebygge stillestående vand og opformering af biovækst i vandinstallationerne.