Unge på idrætsbane
10.11.2022

Foreninger i fokus

En palette af nye tiltag skal bidrage til foreningernes aktivitets- og medlemsniveau. Byrådet har afsat en pulje til at genstarte Odsherreds foreningsliv.

Efter en længere periode med corona, hvilket betød en masse restriktioner, ikke bare for den enkelte, men især også for foreningslivet, satte Kultur og Fritid fokus på foreningernes ve og vel.

En håndsrækning til genstart

Odsherreds foreninger blev spurgt, om alt var vel ude i foreningerne. Baggrunden for dette var, at Byrådet havde afsat midler til at give det lokale foreningsliv en håndsrækning. En håndsrækning, der skulle hjælpe foreningerne med at genstarte efter en længere periode med corona-restriktioner. Herved fx komme op på samme aktivitets- og medlemsniveau, som eksisterede inden pandemien gjorde sit indtog.

Spørgsmålet var så, hvilken type håndsrækning, som foreningerne havde brug for, fra kommunens side. I den forbindelse kastede Kultur og Fritid sig ud i en større telefonisk rundspørge, hvor de ifølge foreningskonsulent Rune Sørensen fik en dialog med en lang række foreninger om, hvordan deres situation så ud, hvilke udfordringer de stod med samt hvor de så, at kommunen kunne give en hjælpende hånd.

På baggrund af dialogen med Odsherreds foreninger, blev der sammenfattet en række pointer, der blev vendt i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritid.

Palette af tiltag

Arbejdsgruppens arbejde er nu mundet ud i en palette af forskellige tiltag, der består af både nye og tidligere afprøvede tiltag.

Et af de allerede afprøvede tiltag, som igen bliver tilbudt foreningerne, er ForeningsFokus. ForeningsFokus er en række kurser, der tilbydes gratis til foreningerne hen over vinteren. Første kursus afholdes den 30. november 2022 og omhandler trivsel i foreningen – hvordan man kan forstærke fællesskabet i foreningen ved at sætte fokus på fællesskabet, og dermed gøre det lettere at invitere nye medlemmer ind samt få flere nye til.

Herefter følger en række kurser om hjemmeside, sociale medier og om, hvordan man får en velfungerende bestyrelse. Sæsonens sidste kursus afholdes den 8. marts 2023, der handler om, hvornår det er tid til forandring i foreningen. Kursusprogrammet kan findes på kommunens hjemmeside under ForeningsFokus eller i folderen, som kan findes i kommunens biblioteksfilialer samt idræts- og svømmehaller. Foreningerne har ligeledes fået tilsendt information om kurserne, hvortil de har fået tilbuddet om at tilsendt folderen til uddeling i foreningen blandt ledere og trænere.

Foreningskonference

Et af de helt nye tiltag er foreningskonferencen, der afholdes lørdag den 14. januar 2023 i Vig. Dagen byder på et spændende program, der er sammensat af både oplæg og workshops. Dette skulle gerne give foreningerne en bred blanding af inspiration og konkrete værktøjer til videre brug. Derudover er der sørget for, at konferencen giver god tid til at foreningerne sammen får talt og erfaringsudvekslet.

Konferencen byder på workshops såsom ’Fremtidens foreningsliv’, ’Rekruttering af frivillige – få en frivillighedsstrategi’, ’Rekruttering og fastholdelse af voksne medlemmer’ og ’Rekruttering og fastholdelse af børn/samarbejde med SFO og skoler’.

Hele programmet for konferencen er lige på trapperne, og kan inden længe findes på kommunens hjemmeside. Det er gratis for foreninger at deltage, hvorfor der er god grund til at sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

Samarbejde med skoler og SFO’er

Et andet nyt tiltag, der er opstået er, at der kommer fokus på et tættere samarbejde med skoler og SFO’er omkring brobygning til foreningslivet. Et samarbejde, der blandt andet har ført til, at Asnæs Tennisklub, Asnæs Boldklub og Vig Tennisklub var involveret i Skolernes Motionsdag, der løb af stablen fredag den 14. oktober 2022. En dag, der bød på gode oplevelser for både elever og foreninger. Foreningerne oplevede, at elevernes forventninger hurtigt ændrede sig i en positiv retning, hvorfor foreningerne oplevede flere potentielle nye medlemmer blandt eleverne.