14.12.2022

ForeningsKonference

Folkeoplysningsudvalget inviterer alle Odsherreds foreninger til konference lørdag den 14. januar 2023 på Vig Skole. Konferencen byder på oplæg, workshop og tid til at netværke. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Oplæg, workshops og tid til at netværke

Byrådet har afsat midler til at genstarte foreningslivet efter de sidste par år med Covid19. Foreningskonferencen er én ud af en række tiltag, som gerne skulle inspirere, begejstre og skabe endnu bedre samarbejde på tværs.

Konferencen er for alle foreninger, de små og de store, de nye og de gamle, de idrætslige, de kulturelle og alt derimellem.

Det første oplæg bliver afholdt af Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning. Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning har gennemført en stor undersøgelse af danskernes idræts- og fritidsvaner. Peter Forsberg præsenterer i sit oplæg hovedpointerne fra undersøgelsen og stiller skarpt på forskelle og ligheder mellem børn, unge og voksnes fritidsvaner og deltagelse i frivilligt arbejde. Fokus vil også være på indsatser i foreninger, der kan understøtte vækst i antallet af medlemmer og frivillige.

Oplægget fra Christine Winding-Lauritzen, som er ansat som foreningsudvikler ved Beder-Malling Idrætsforening, kommer til at give et indblik i en af tidens tendenser, nemlig den professionaliserede forening. Hvad giver det en forening at have en ansat til at løbe med de bolde, som bestyrelsen kaster op i luften? Hvor stor skal en forening være før det giver mening?

Til konferencen er der prioriteret god tid til pause og frokost. Dels så man har tid til at tale dem fra ens egen forening, men så man også kan lære folk fra de andre foreninger at kende. Måske opstår der nye samarbejder samt gode ideer til aktiviteter på kryds og tværs. Konferencen giver i hvert fald grobund for de gode samtaler.

De fire workshops er udvalgt på baggrund af de tværgående emner, som kom frem under spørgerunden i foråret. Hver workshop skulle gerne give ny energi, inspiration og konkrete løsninger/planer, der kan arbejdes videre på, når man kommer hjem.

Kom meget gerne flere fra jeres forening, så I har medlemmer med på flere workhops.

1/ Fremtidens foreningsliv

I hvilken retning skal din forening udvikle sig? Fremtidsforskning peger på, at der er seks områder, der vil få betydning for Foreningsdanmark. Disse områder vil også påvirke din forening. Når du og din forening deltager på denne workshop, vil I blive inspireret til at arbejde med det område, I mener, der har størst betydning for jer. Områderne er: Digitalisering, Bæredygtighed, Kommercialisering, Demografisk udvikling, Sundhedsfokus og Individualisme. V/ Malene Hjalag

2/ Rekruttering af frivillige/frivillighedsstrategi

Fokus på frivillighed er måske det vigtigste opmærksomhedspunkt, en forening kan have. Størstedelen af foreningerne i dagens Danmark behøver flere frivillige. Størstedelen af foreningerne i dagens Danmark har ikke sat frivilligheden i system. Har din forening en frivillighedsstrategi? Når du og din forening deltager på denne workshop, vil I høre om hvorfor det er en god ide at systematisere frivilligheden. I vil også få konkrete værktøjer, der kan styrke frivilligheden hos jer. V/ Johannes Klentz Jørgensen

3/ Rekruttering og fastholdelse af voksne medlemmer

Er det let og attraktivt for voksne at være medlemmer hos jer? DGI arbejder for, at der skal være idræts- og motionstilbud til alle voksne, uanset interesse, sundhed, alder, tidligere idrætserfaring eller social status. Når du og din forening deltager på denne workshop, vil I blive inspireret til at få flere voksne medlemmer i foreningen, og I vil arbejde med, hvordan det kan lade sig gøre. V/ Carina Vestergård Abildskov

4/ Rekruttering og fastholdelse af børn/samarbejde med SFO og skoler

En af de bedste måder at finde nye børne- og ungdomsmedlemmer til foreningen er via et samarbejde med den lokale skole og SFO. Når du og din forening deltager på denne workshop, vil I blive klædt på til at indlede et samarbejde med jeres lokale institution, der er værdiskabende for alle parter. I vil få tips og tricks til kontakten, praktikken, aktiviteterne og hvordan I motiverer potentielle medlemmer til at melde sig ind i jeres forening. V/ Kit Frøling

Kultur- og Foreningskonsulent

Ida Dreboldt Kofoed-Hansen