Frivilligdag
22.09.2023

Frivillige på plejecentre og i Demensindsatsen bliver hædret

Personalet ved plejecentrene og Demensindsatsen i Odsherred vil på ”Frivillig Fredag” den 29. september 2023 takke de mange frivillige med Champagnebrunch på Plejecentret Bakkegården i Hørve.

Uden de mange frivillige hænder, som hver eneste dag stiller sig til rådighed og hjælper til både med små praktiske gøremål og ikke mindst med at gøre en forskel i dagligdagen måske ved at køre en tur med en borger i kørestol, bare være sammen og samtale, spille kort eller banko eller synge sammen. Samt vores cykelpiloter som giver beboerne ”vind i håret” uden vores frivillige ville livet som beboer på Odsherreds plejecentre ikke være det samme.

De mange frivillige fortjener at blive fejret. Derfor arrangerer Frivillighedskoordinator Dorthe Friis i samarbejde med ledere og aktivitetsmedarbejderne en champagnebrunch. Det skal ske på ”Frivillig Fredag”, som er den sidste fredag i september hvert år og i år fredag den 29. september 2023.

Frivillig Fredag er hele Danmarks festdag for frivillighed. På denne dag fejres frivilligheden og der er mulighed for at hylde de fantastiske frivillige der hver eneste dag gør en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde.

Frivilligt arbejde kan have en positiv indvirkning på den mentale sundhed. Der er evidens for at frivillige har lavere risiko for at udvikle depression og have en højre grad af livstilfredshed, samt lever længere sammenlignet med personer der ikke er engagerede i frivilligt arbejde.

Frivillig Fredag er en landsdækkende begivenhed, der fejres lokalt. Frivillig Fredag opstod 2011, som en del af det Europæiske frivillig år, hvor daværende socialminister Eva Kjær udråbte sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Formålet med Frivillig Fredag er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

Vi indbyder de frivillige til Champagnebrunch og banko for at takke dem for den store indsats, som de gør for at give vores beboere og borgere, nærvær og støtte op omkring de aktiviteter, der er på plejecentrene og i Demensindsatsen, som ikke kan lade sig gøre uden de frivillige hjælper til. Det betyder så meget at de frivillige kommer og støtter op omkring aktiviteterne på plejecentrene og i Demensindsatsen. hvis ikke vi havde den flok af engagerede frivillige, vil det ikke være muligt at opretholde alle de aktiviteter som der er. De frivillige er desuden med til at er med til at pynte op til højtider og andre festlige anledninger. Dette er en stor hjælp for personalet som ikke har mulighed for dette i en travl hverdag.

Arrangementet skal også give de frivillige mulighed for at mødes og udveksle erfaringer med hinanden.

Læs mere på www.frivilligfredag.dk

 

Frivillighedskoordinator Dorthe Friis, Omsorg og Sundhed, 20 21 15 91.