Byfornyelse Asnæs
22.08.2023

Hvad skal der ske i den gamle bymidte i Asnæs?

Asnæs Byfornyelse inviterer til borgermøde den 31. august 2023 kl. 18-20 i Aksen.

På det kommende borgermøde i Asnæs Byfornyelse skal der peges på, hvilket scenarie vi skal arbejde videre med i byfornyelsen af Enghaven, Stationsområdet og Aksens Have.

Så meld dig til borgermødet hvis du vil være tæt på processen og have indflydelse på. hvordan byfornyelsesmidlerne skal bruges i den gamle bymidte.

Siden september 2022 har der kørt en proces i Asnæs Byfornyelse med fokus på tre udvalgte indsatser i byfornyelsesprogrammet: indsatserne i den gamle bykerne omkring Enghaven, Stationsområdet og Aksens Have. Processen har handlet om at finde realistiske løsninger på fornyelse med særlig fokus på trafikken i Enghaven, gennem inddragelse og workshop i efteråret 2022, og med en udvidet inddragelse af erhvervslivet i området i vinteren 2023. Med fokus på fælles kompromisser og tilpasning af parkering og grønne byrum blev der i maj 2023 igangsat trafik- og byrumsforsøg, med en ensretning af trafikken i Enghaven, opstregede parkeringslommer, opstregning af vejkant ved stationen, samt udvidede grønne byrum og pladsdannelse på hjørnet af Enghaven/Rådhusvej.

Mod slutningen af forsøget blev der igangsat en spørgeskemaundersøgelse som hen over sommeren har modtaget mere end 500 besvarelser om de midlertidige tiltag i trafik- og byrumsafprøvningen.

Tak til alle der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet og kommet med både positiv og negativ feedback og forslag til fornyelse. Spørgeskemaet udgør sammen med trafikdata et vigtigt evalueringsgrundlag for den videre udvikling af de tre indsatser i den gamle bykerne.

Viderebearbejdningen af forslag til mulige permanente løsninger i Enghaven står på skuldrene af det sidste års borgerinddragelse og erfaringer fra de midlertidige trafikforsøg samt byfornyelsesprogrammet.

Det næste og vigtige skridt i byfornyelsen er at tage stilling til hvad der skal ske i området, med særligt fokus på Enghaven og de dilemmaer og modstridende interesser der har vist sig i processen.

Derfor inviterer Asnæs Byfornyelse til et borgermøde, Workshop 2, med fokus på en god dialog om muligheder og scenarier for byfornyelsestiltag i den gamle bykerne. Her præsenteres en række forslag til fornyelsesscenarier, der tager afsæt i erfaringer fra evalueringsmaterialet fra trafik- og byrumsafprøvningen og byfornyelsens program. Fornyelse er forandring af det eksisterende, og heri findes de dilemmaer som scenarierne vil forsøge at belyse og finde løsning på. Nu er det tid til at vælge om der skal ske nogle forandringer, og hvilke.

Tilmeld dig borgermødet og vær med til at tage stilling til den fremadrettede strategi for Enghaven, stationsområdet og Aksens Have.

Program for borgermødet i Aksen kl. 18-20:

  • Asnæs Byfornyelse byder velkommen
  • Kort status på de tre igangsatte indsatser
  • Gennemgang af evalueringen af trafik -og byrumsforsøget i Enghaven
  • Præsentation af scenarier for permanente løsninger
  • PAUSE / der serveres pizza og kolde vand
  • Dilemmaer, scenarier og drøftelse ved bordene
  • Opsamling og overlevering af pointer til det videre projektgruppearbejde og styregruppen
  • TAK FOR I DAG

Mødet foregår den 31. august kl 18-20, i Aksen Kulturhus, Centervej 91, 4550 Asnæs, og tilmelding kan sendes til plan@odsherred.dk senest den 28. august 2023.

Du kan finde mere information om byfornyelsesprogrammet og processen på borgernet.odsherred.dk