Rollator
21.02.2023

Nu bliver det nemmere at få udleveret enkle hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet i Odsherred Kommune åbner nu en udleveringsskranke, hvor borgere kan låne og få udleveret enkle hjælpemidler uden sagsbehandling forinden. Det drejer sig om hjælpemidlerne albuestokke, rollatorer, badebænke og toiletforhøjere med armlæn.

Fra og med uge 9 bliver tingene lidt nemmere for de borgere i Odsherred Kommune, der har brug for at låne albuestokke, rollatorer, badebænke og toiletforhøjere med armlæn.

Hvor udleveringen hidtil har krævet en forudgående sagsbehandling, så åbner Hjælpemiddeldepotet nu en udleveringsskranke på Vangen 1 i Nykøbing Sj. Her kan borgerne komme og få udleveret hjælpemidlerne – uden at skulle sagsbehandles og bevilges hjælpemidlet. Man bliver heller ikke registreret for hjælpemidlet. Det eneste krav er, at man kan fremvise dokumentation for, at man er Odsherred borger.

Sara Davies, Afdelingsleder i Visitation og Hjælpemidler i Odsherred Kommune, forklarer at udleveringsskranken og fjernelsen af administrationsleddet er en del af det afbureaukratiseringsarbejde, som er skudt i gang af Byrådet:

”Vi har analyseret, hvordan vi arbejder mere effektivt ved at fjerne arbejdsgange, regler og rutiner, som egentlig ikke skaber værdi. Her i Hjælpemiddelteamet så vi på om det giver mening med sagsbehandling og kontrol med udlånet af en række af vores hjælpemidler. Vi nåede frem til, at for de enklere og ukomplicerede hjælpemidler, så kunne vi sagtens indføre en mere fleksibel proces,” fortæller Sara Davies.

Medarbejderne i udleveringsskranken kan hjælpe med at indstille hjælpemidlet, men man kan ikke få råd og vejledning fra en hjælpemiddelterapeut. Borgerne skal desuden selv sørge for transport af hjælpemidlet og evt. montering i eget hjem. Man kan låne hjælpemidlet så længe man ønsker, og hjælpemidlet skal leveres retur til Hjælpemiddeldepotet den dag, der ikke længere er behov.

Sara Davies er ikke så nervøs for, at den manglende forudgående sagsbehandling eller bevilling vil medføre misbrug:

”Vi har et tillidsbaseret forhold til de borgere, som har brug for vores hjælpemidler – og det er trods alt begrænset, hvor mange der ønsker sig at få en badebænk eller rollator, som ikke med en traditionel sagsbehandling ville have fået bevilget hjælpemidlet. Vi ser det her som en måde, at fjerne en praksis, der måske ikke gav den store mening eller skabte værdi for nogen. Og så håber vi selvfølgelig, at borgerne vil opleve det som en lettelse og en serviceforbedring,” slutter Sara Davies.

Udleveringsskranken ligger på Vangen 1 i Nykøbing Sj og har åbent dagligt kl. 10-11.