31.01.2023

Nyheder fra Ældrerådet den 1. februar 2023

Læs referat af møde i Ældrerådet den 25. januar 2023

Drøftelse af flextransport til træning:

Ældrerådet er uforstående over for, at der fra 1. januar 2023 igen opkræves betaling for kørsel til genoptræning.

Trivsel-, Forebyggelse- og Sundheds udvalget har i en forsøgsperiode frem til 31. december 2022 stoppet egenbetaling til genoptræning for derefter at evaluere forsøget primo 2023.

Ældrerådet afventer evaluering af forsøgsperioden og forventer at blive inddraget, inden der tages endelig beslutning om en fremtidig procedure.

Orientering fra administrationen:

Rikke Kragh Iversen orienterer om arbejdet i de politiske udvalg. Endvidere gives en kort statusorientering vedr. Sundhedsklynger og nærhospital.

Der er konstateret legionella på plejecentret Solvognen, men dette er under kontrol nu.

Der har været afholdt brandtilsyn på samtlige plejecentre og brandmajoren udtrykker stor tilfredshed på alle centrene.

Ældrerådet deltog i Folkemødet 2022

Folkemødet er flyttet til d. 11. juni. Temaet er “Det gode liv”, og der har været afholdt formøde, som er par af Ældrerådets medlemmer deltog i.

Ældrerådet ønsker at deltage - gerne i samarbejde med Ældresagen. Der er nedsat en ad hoc gruppe, som holder første møde medio februar.

Den 7. februar 2023 afholdes Temamøde på Holbæk Sygehus om “Den ældre borger og sundhedsvæsenet”.

Arrangementet holdes i samarbejde med senior- og Ældrerådet fra Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred kommuner.

Vi er 7 medlemmer som deltager i mødet.