31.03.2023

Nyheder fra Ældrerådet den 31. marts 2023

Læs referatet fra seneste møde møde i Ældrerådet

Konstituering

Ældrerådet har foretaget ændringer i konstitueringen, sådan at Lene Sødring er ny formand, og Inger Zander Andersen er ny næstformand.

Kommunale kørselsordninger

Ældrerådet har i et stykke tid haft fokus på kørselsordninger til bl.a. genoptræning.

Flere borgere har rettet henvendelse til medlemmer af rådet specielt med spørgsmål om betaling for kørslen.

Afdelingsleder for Visitation og hjælpemidler Sara Davies orienterede om reglerne for kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven, samt om baggrunden for perioden med fri kørsel.

Ældrerådet har tidligere udtrykt bekymring for, at egenbetalingen kunne medføre, at borgere fravalgte træningen. Træningsteamet har ikke samme oplevelse.

Ældrerådets arbejde i 2022 og 2023

Der er ved at blive lagt sidste hånd på årsrapporten vedrørende arbejdet i 2022.

I 2023 vil det første halve år være koncentreret om trafik i nærområdet - om den lokale infrastruktur og mulighederne for transport. Rådet vil undersøge ældre borgeres transportmuligheder og -begrænsninger - effekten af dette, samt pege på forbedrende tiltag.

Pres på ældreområdet

Ældrerådet ser med bekymring på det stigende pres, der er på medarbejdere og ledelse inden for ældreområdet, og der er derfor rettet henvendelse til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget med en opfordring om at tilføje området større økonomi.

Plejehjemsråd/-bestyrelser

To repræsentanter for Ældrerådet deltager i den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende etablering af Plejehjemsråd/-bestyrelser.

Ældrerådet læner sig op ad Kommunernes Landsforening og Danske Ældreråds fælles anbefalinger, som kan læses her.

Folkemødet 2023

Folkemødet i Odsherred finder sted søndag d. 11.juni.

Ældrerådet deltager også i år med et indslag. Vi har inviteret og fået tilsagn fra journalist og forfatter, Kirsten Jacobsen, der netop nu er aktuel med sin nye bog, ”Løftet”- om det løfte hun havde givet til sin nu afdøde mand, om ikke at svigte ham, når han skulle dø. Men virkeligheden var en anden, og hun måtte svigte ham. Nu vil hun have reglerne lavet om. Yderligere om tid og sted i kommende nyhedsbrev.

Administrativ bistand

Ældrerådet er glade for igen af få sekretærbistand fra administrationen. Det er tydeligt for rådet, at besparelserne i administrationen også rammer serviceringen af ældrerådet.

Det kommende møde i Ældrerådet er d. 26. april 2023

Ny madleverandør

Efter mødet deltog flere af medlemmerne i præsentationsmøde og prøvesmagning med den nye leverandør “Heiss Danmark” til madudbringning til visiterede borgere. Ældrerådet er begejstrede for de mange individuelle muligheder leverandøren tilbyder, og ligeledes var der glæde over smag og konsistens af de præsenterede retter. For yderligere information kan man besøge firmaets hjemmeside: http://cafeheiss.dk/