02.05.2023

Nyt fra Ældrerådet den 2. maj 2023

Læs referat fra Ældrerådets møde den 26. april 2023

Ældrerådets mål og værdier:

Vi drøfter “mål og værdier”, og hvordan vi aktivt kan arbejde med disse. Bl.a. nævnes:

 • respekten for hinanden og hinandens meninger
 • at vi er ”ældrepolitikere”, og ikke partipolitikere
 • at vi individuelt kan kommentere emner og have meninger i offentligheden som private personer, men ikke som ældreråd!

Vi drøfter hvordan Ældrerådet kan blive mere synligt i forhold til de borgere, vi repræsenterer. Det kunne være:

 • via de emner, vi arbejder med
 • gerne via Ugeavisen
 • ved at udgive et nytårsbrev el. lign
 • få flere artikler mm på Kommunens hjemmeside, som kan deles

Vores nuværende A4-folder ligger allerede på biblioteker og andre offentlige steder. Kan desuden downloades på Ældrerådets hjemmeside. Redaktionsudvalget laver et forslag til et nyhedsbrev

Orientering fra administrationen:

 • Rikke Kragh Iversen oplyser, at det forventes, at man kan spare 5 mio. på Ældre og Socialområdet i 2023. Det samme gør sig gældende de kommende år
 • Hvorfor har Odsherred Kommune ikke et internt vikarkorps? Der er p.t. stop for brug af eksterne vikarer. Der er søgt om vikarer indenfor egne rækker og flere ”personaler” har allerede sig som interesserede. Det betyder en væsentlig besparelse og endvidere mindre sygefravær!
 • Der er ikke lavet beregning på, hvad internt korps vil koste, men det er væsentligt billigere end eksterne vikarer, samt en fordel, at det personale, der er allerede arbejder i kommunen
 • På nogle plejecentre er stor bekymring omkring de foreslåede besparelser, der kan have konsekvenser for beboernes livskvalitet. Ligeledes er mange pårørende bekymrede, hvilket de har givet udtryk for
 • Vi drøfter Ældrerådets frustration over at blive glemt i forhold til høringssvar. Rikke Kragh gennemgår proceduren og opfordrer til, at vi kontakter hende, hvis der sker fejl, eller hvis der er noget, vi mener bør være anderledes

Besparelse på Ældreområdet:

 • Efter at have gennemgået det fremsendte materiale, nedsættes en ad hoc gruppe bestående af 3 medlemmer, som udfærdiger et høringssvar
 • Høringssvaret udsendes til Ældreråds medlemmer inden det fremsendes til forvaltningen

Meddeles fra formand og medlemmer:

 • Møde med politikerne, d. 12. april, hvor medlemmer fremlagde Ældrerådets rapport om seniorboliger, blev godt modtaget
 • Der var god debat samt en opfordring til, at rådet fremlægger undersøgelsen i den ”sydlige” del af kommunen. (Evt. Aksen i Asnæs)
 • Endvidere drøftede vi muligheden for at fremlægge materialet på lokale møder med Ældresagens medlemmer

Kommende begivenheder

Landsmøde.

Den 3. maj afholdes landsmøde for samtlige Ældre-og Seniorråd i Danmark. Ældrerådet i Odsherred vil selvfølgelig også være repræsenteret. Berammede ældrerådsmøder inden sommerferien finder sted d. 24. maj og 28. juni.

Folkemødet 2023

Husk, at Ældrerådet også i år deltager og er repræsenteret på Folkemødet.

Emnet er ”Et værdigt liv og en værdig død.”

Forfattertalk med journalist og forfatter Kirsten Jacobsen. Kirsten vil med udgangspunkt i sin nye bog ”Løftet” tale om den tid, der gik forud for sin mands død, et forløb helt anderledes, end de havde planlagt og lovet hinanden.

Kom, lyt, bliv klogere og deltag i debatten. Det sker søndag d. 11. juni kl. 12.45. Sted: Den Rytmiske Højskole i Jyderup (Vig)