27.11.2023

Nyt fra Ældrerådet november 2023

Læs referat fra mødet i Ældrerådet d. 23. november 2023

1. Mellem de månedlige fastlagte Ældrerådsmøder, der primært afholdes på Rådhuset i Højby, deltager medlemmerne i en del eksterne møder, i henholdsvis regionen, på landsplan, samt de årlige landsmøder, arrangeret af De Danske Ældreråd, som er ”paraplyorganisationen” over samtlige ældre/seniorråd i Danmark. Er du interesseret i, hvilke emner man arbejder med på landsplan og således også i de forskellige kommuner, kan du evt. gå ind på hjemmesiden Danske Ældreråd og følge med i, hvad der sker.

2. Desuden deltager medlemmerne i samtlige centerrådsmøder på Odsherred Kommunes plejehjem med en repræsentant. Hvert plejehjem har en repræsentant fra Ældrerådet, der deltager uden stemmeret. Der afholdes centerrådsmøder 4 gange om året. Du kan evt. læse mere om de forskellige Centerråd på Plejehjemmenes hjemmesider. Du kan finde alle plejehjemmene på kommunens hjemmeside.

3. Herudover indkaldes og deltager medlemmerne i møder med relevans for Ældrerådet, det kan især være inden for sundhedsområdet samt de mange forskellige udvalg der nedsættes i kommunal regi.

4. Den 15. november var Ældrerådet, sammen med Rådet for Udsatte samt Handicaprådet, inviteret til Dialogmøde, arrangeret af SÆP (Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget) og TSF (Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) vedr. Velfærdsteknologi. Dejligt at have dialog med de (desværre få) politikere, der deltog i mødet. Men tak til dem, der deltog og som lyttede.
Emnet var velfærdsteknologi, et vigtigt emne, da det bliver en stadig større del af fremtiden. Det er vigtigt, at de penge der afsættes, bruges fornuftigt. Ældrerådet bakker op om øget brug af velfærdsteknologi, dels fordi det kan forbedre livskvaliteten for mange, og dels fordi det kan ”friholde” varme hænder til andre opgaver. Det blev dog pointeret, at al velfærdsteknologi primært skal skabe bedre forhold og større livskvalitet for den enkelte borger, og at man i høj grad tager hensyn til hver enkelt borgers behov og mulighed for at betjene det tildelte hjælpemiddel.


De bedste hilsener

Ældrerådet i Odsherred Kommune