Trafikafprøvning cykelsti Vig Hovedgade
09.03.2023

Nyt om trafikafprøvningen i Vig Hovedgade

Torsdag den 2. marts holdt Vig Familieby vinterhyggemøde, hvor trafikafprøvningen af Vig Hovedgade blev drøftet. Her kan du læse mere om tankerne bag.

Vig Hovedgade er en indsats i Vig byfornyelse både ift. gadens udvikling, indretning og borgernes ønsker. I udvælgelsen af tre centrale indsatser fra Byfornyelsesprogrammet i 2022 har Hovedgaden været en hovedprioritet for både de lokale aktører i byfornyelseskomiteen, Styregruppen og fra de mange deltagere til borgermøder og workshops som løb af stablen i efteråret. På baggrund af Byfornyelsesprogrammet og med et stort fokus på trafikafviklingen er der nu i en afprøvningsperiode fra 15. februar til 12. maj 2023 forsøgsvis ensrettet fra Vig stationsvej op til Nygade.

Kan man gentænke en Vig Hovedgade?

Hovedgaden er en vigtig del af Vig bys identitet og den har som handelsgade gennem tiden også været præget af den udvikling, som mange andre mindre stationsbyer gennemgår med nedgang i forretningslivet. Derfor er der delt bekymring og glæde ved de tiltag man afprøver. For hvordan skal og kan man gentænke en hovedgade som kan komme alle til gode og ikke udfordrer handelslivet? De temaer samt meget andet var der mulighed for at tage en snak om i torsdags til det store vinterarrangement i Torvehallen på Vig Hovedgade. Vig Familieby var værter og havde sørget for lidt mad og underholdning med musik. Odsherred kommune og arkitektfirmaet ’Hele Landet’ præsenterede tankerne og processen bag forsøgsprojektet og der var fyldt godt op i Torvehallen. Meningerne var mange og særligt tanker om adgang til flere p-pladser og særligt tanker om cafemulighed med god kvalitets kaffe og ophold i hyggelige byrum.

Åbnet for vejadgang til P-pladsen bag Torvehallen

Soltoften som leder fra Hovedgaden op til p-pladsen bag Torvehallen har fra forsøgets start været lukket for bilkørsel, for at afsøge potentialet for at anvende vejarealet langs torvehallen som bilfrit byrum. Men behovet for ekstra parkeringspladser til forretningernes kunder og beboere har været stort. Derfor er der for at imødekomme det ekstra parkeringsbehov åbnet for passagen igen så man kan køre direkte fra Hovedgaden til p-pladsen igen.

Trafikforsøget med ensretning - hvorfor den vej og ikke den anden?

Den valgte retning i trafikforsøget er ikke tilfældig, men hvorfor var blevet valgt som det var var også et spørgsmål for mange? Trafikrådgiver fra Trafikplan Kresten Madsen forklarer valget om ensretningens forløb:'

”Forsøget med ensretning af Vig Hovedgade betyder, at trafik i den modsatte retning skal finde alternative ruter. Hvis ensretningen var fra øst mod vest, vil trafik i modsat retning (fra vest mod øst) køre via Gyvelvej og Torvesvinget ud til Holbækvej. Denne trafik vil have meget svært ved at komme ud på Holbækvej, da udkørslen ikke er signalreguleret som Vig Hovedgade. Desuden betyder den stejle tilslutning af Torvesvinget ud mod Holbækvej, at igangsætning er vanskelig. Derved øges risikoen for uheld også ved at lede mere trafik denne vej ud på Holbækvej. Den vanskelige udkørsel risiker også at betyde kø på Torvesvinget, som vil blokere for trafikken på Brugsens P-plads, og tankstationen mod syd.

Generelt er det en prioritering at trafikforsøget bliver løbende grundigt evalueret med borgerne og understøttet af trafikmålinger og data. Efter forsøget vil der også blive inviteret til en borgerworkshop som skal opsamle erfaringer.

De bløde trafikanter tilgodeses i afprøvningsperioden

En midlertidig cykelsti er i trafikforsøget placeret i den side af gaden hvor der ellers har været parkeringsbåse. Butikkernes kundeparkering i er i perioden flyttet til midlertidige tidsbegrænsede P-båse på den modsatte side af hovedgaden. Der er også givet mulighed for at cykle på delt fortov med gående fra Hovedgaden op til Holbækvej og på strækningen mellem Vig stationsvej til Møllevej.

Hold øje med byfornyelsens opdateringer og muligheden for at tilmelde sig projektgrupper på Borgernet.odsherred.dk.

Trafikafprøvning cykelsti Vig Hovedgade Odsherred Kommune
Trafikafprøvning cykelsti Vig Hovedgade Odsherred Kommune
Trafikafprøvning cykelsti Vig Hovedgade Odsherred Kommune
1 / 0