Karina Vincentz DI Erhvervsmåling 2023
06.09.2023

Odsherred er en af årets højdespringere i DI’s måling af det lokale erhvervsklima

25 pladser. Så stort et spring op i tabellen tager Odsherred i DI’s årlige måling af det lokale erhvervsklima i de danske kommuner, hvor Odsherred nu er på plads 50.

I sidste uge kårede erhvervsorganisationen DI Odsherred til den kommune i Danmark, der er bedst til offentligt-privat samarbejde.

I dag onsdag den 6. september 2023 kom så den samlede erhvervsklimamåling. Her er der også markant fremgang at spore. Odsherred Kommune tager et tigerspring på 25 pladser til nummer 50 i målingen. Der er fremgang på de fleste parametre og Odsherred er blandt de 5 kommuner, der har forbedret sig mest siden 2022. Borgmester Karina Vincentz er meget tilfreds med at arbejdet med at forbedre de lokale erhvervsvilkår nu bærer frugt:

”Det er en kæmpe tilfredsstillelse. Det glæder mig på både virksomhederne og kommunens vegne, at vores fælles arbejde for at blive bedre sammen giver resultater. Jeg synes faktisk, vi allerede er en erhvervsvenlig kommune, og at vi politikere og medarbejderne gør en kæmpe indsats for at blive endnu bedre. Vi vil virksomhederne, og Odsherred er et godt sted at drive forretning. Nu skal vi bare have flere hertil,” siger Karina Vincentz.

Prioriteret og flerstrenget indsats for at styrke de lokale rammevilkår

Efter i en årrække at have ligget relativt lavt i de årlige erhvervsklimamålinger fra DI, har Odsherred Kommune haft målrettet fokus på at forbedre forholdene for de lokale virksomheder og styrke deres rammevilkår.

Indsatsen fra kommunens side har været flerstrenget.

Først og fremmest har kommunen og Odsherred Erhvervsforum i samarbejde formuleret en ambitiøs erhvervsstrategi, der sigter på at løse Odsherreds helt store udfordringer: uddannelsesniveauet og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Efter kommunalvalget i 2021 blev der nedsat et Vækst- og Udviklingsudvalg i byrådet for at holde fokus på bedre forhold for de lokale virksomheder. Formand for Vækst- og Erhvervsudvalget Matias Hansen er begejstret for det gode samarbejde og dialog:

”Vi har fra både politisk og administrativ side haft en god, nær og tillidsfuld dialog med Odsherred Erhvervsforum. Jeg ser det gode samarbejde om erhvervsstrategien som afgørende for, at vi også i fremtiden hele tiden kan matche virksomhedernes behov og ønsker. Det er højt prioriteret fra politisk side,” siger Mathias Hansen.

Der er også fra politisk hold afsat ressourcer til at styrke sagsbehandlingskvaliteten, matche jobsøgere med virksomhedernes behov og sænke sagsbehandlingstiden – og der er blevet arbejdet på et indføre et mere vækst- og udviklingsorienteret mindset rundt om i forvaltningerne i kommunen.

Dels er der de senere år gennemført flere kampagner i et samarbejde mellem kommunen og de lokale erhvervsorganisationer, som sætter positivt fokus på de lokale virksomheders fordele - og opfordrer borgere og landliggere til at vælge lokalt, både når man handler eller skal have renoveret sommerhuset.

Borgmester Karina Vincentz er især stolt over den styrke dialogen med erhvervslivet, og den daglige hjælp og erhvervsservice, som kommunen yder de lokale virksomheder:

”Vi har manglet noget samklang mellem kommunen og virksomhederne. Derfor har jeg brugt stort mange onsdage, siden jeg blev valgt til at besøge vores virksomheder sammen med vores centerchef for erhverv. Den dialog er enormt vigtig. Den indgyder tillid. Det har manglet – og derfor har vi opprioriteret den,”

Den flotte forbedring i erhvervsklimamålingen får dog ikke borgmesteren til at fjerne sit fokus fra at forbedre rammevilkårene for de lokale virksomheder:

”Det er en flot forbedring, men vi har fra byrådets side en klar ambition om at Odsherred skal være en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Tallene og vores overordnede placering viser, at der stadig er mange områder, hvor vi som kommune kan forbedre os. Det er vi fuld gang med, bl.a. har vi netop ansat en dedikeret erhvervs- og detailchef. Så vi holder fokus – og bygger videre på det gode arbejde,” siger Karina Vincentz.