Odsherred Kommune administration
12.10.2022

Odsherred indfører ny model for fleksibel arbejdstid

Tirsdag den 11. oktober 2022 godkendte byrådet i Odsherred Kommune en ny lokal aftale om fleksibel arbejdstid. Aftalen er baseret på erfaringerne fra de sidste tre års forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge.

Der var bred opbakning i Odsherred Byråd til den lokale aftale om fleksibel arbejdstid, der træder i kraft den 1. januar 2023. Aftalen er forhandlet med HK, Dansk Socialrådgiverforening, DJØF, IDA, Dansk Magisterforening, Forbundet Arkitekter og Designere,Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen – og altså nu også politisk godkendt.

Aftalen tager udgangspunkt i den treårige forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge, som Odsherred Kommune har kørt – bl.a. med forskningsbaseret assistance fra RUC-forskerne Janne Glerup og Henrik H. Lund. I deres evalueringsrapporter har det stået klart, at ordningen har øget medarbejderglæden, men at en model med 4-dags arbejdsuge også indebærer en række udfordringer og dilemmaer.

Stor tilfredshed med lokalaftalen

Claus Steen Madsen, kommunaldirektør og leder af styregruppen for forsøgsordningen med 4-dages arbejdsuge, er glad for den indgåede aftale om fleksibel arbejdstid:

”Jeg er meget tilfreds med lokalaftalen. Den indeholder de bedste elementer fra forsøgsordningen og læringen fra RUC-forskernes rapport – og forbedrer modellen i forsøgsordningen på en række områder. Den model, vi nu i fællesskab er nået frem til, tilgodeser de forskellige ønsker og behov, som vi har haft fra både medarbejderne og ledelsens side. Vi opnår yderligere fleksibilitet, bedre borgertilgængelighed og hensynet til driften tilgodeses. Samtidig bevarer vi de trivsels- og arbejdsmæssige fordele for den enkelte medarbejder. Vi har haft en rigtig god og tillidsfuld proces. Jeg vil derfor gerne takke organisationerne for den gode dialog, og ser nu frem til at få den nye aftale om fleksibel arbejdstid ud at leve,” siger Claus Steen Madsen.

Fakta om lokalaftalen for fleksibel arbejdstid

I forhold til forsøgsordningens aftale om 4-dages arbejdsuge er der med den nye aftale følgende ændringer:
 

  1. Fredagen er ikke længere en særligt beskyttet fridag, men minimum 34 fredage om året kan medarbejderen vælge ikke at lægge arbejdstimer på
  2. Aftalen tager hensyn til også de medarbejdere, som har givet udtryk for, at de ikke kan få hverdagen til at hænge samme mandag til torsdag, hvis de skal holde fri på de fleste fredage og stadig levere 37 timer i gennemsnit om ugen. Medarbejderne kan nu selv vælge, hvor mange fredage de vil holde fri ud af de minimum 34 fredage i alt
  3. De to ugentlige kompetencetimer indgår ikke længere i aftalen, da der ikke er hjemmel til at registrere mindre end 37 timer ugl. for en medarbejder på fuld tid. Kompetenceudvikling indgår fortsat som en del af arbejdstiden
  4. Aftalen er gjort mere fleksibel i forhold til medarbejdernes situation, så medarbejderne kan placere fem af ugens arbejdstimer fleksibelt uden for planlagt arbejdstid såvel på fredage som på andre dage og tidspunkter
  5. Aftalen forpligter medarbejderne til at præstere 32 arbejdstimer ud af ugens 37 arbejdstimer i gennemsnit mandag-torsdag. Efter forsøgsordningens aftale var medarbejderne forpligtet til at præstere 35 arbejdstimer i gennemsnit på mandag-torsdag
  6. Aftalen indebærer, at medarbejderne skal stå til rådighed for arbejde på maks. 8 fredage om året af hensyn til borgerbehov for betjening af vagttelefoner, uopsættelige opgaver eller strengt nødvendigt arbejde, der alene kan finde sted på den enkelte fredag. Denne rådighed var ikke indeholdt i forsøgsordningen
  7. Medarbejderne skal stadig være til rådighed for borgerbetjening mindst én lang dag om ugen indtil kl. 18.00 og ved særlige behov hos borgerne fra kl. 7.00 eller indtil kl. 19.00. Ugens lange dage fordeles mellem medarbejderne, så de dækker borgernes behov