Karina Vincentz DI Erhvervsmåling 2023
30.08.2023

Odsherred kåret til Danmarks bedste til at samarbejde med private virksomheder

Odsherred Kommune får anerkendelse for indsatsen for at styrke samarbejdet med de private virksomheder. I årets Erhvervsklimamåling fra DI er Odsherred den bedste af de 98 kommuner i kategorien ’Brug af private leverandører’. Borgmester Karina Vincentz glæder sig over resultatet.

Erhvervsorganisationen DI præsenterer den 6. september 2023 sin årlige måling af erhvervsklimaet i landet. Knap 8.000 virksomheder landet over har svaret på spørgsmål om kommunernes indsatser inden for ni forskellige parametre, som hver især kobles med en række statistiske indikatorer.

DI offentliggjorde dog allerede i dag vinderne indenfor en række kategorier. På et møde på Rådhuset i Højby overrakte branchedirektør Jakob Scharff blomster til Odsherreds borgmester som en lykønskning for, at Odsherred Kommune er vinder i kategorien ’Offentligt-privat samarbejde’.

Odsherred har gennem årene ligget pænt på en række af de underlæggende parametre indenfor offentlig-privat samarbejde, men har i 2022-2023 særligt taget et tigerspring indenfor ’Kommunens udbudsproces overfor private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog) – fra plads 58 til plads 8.

Det betyder samlet set en topplacering, hvilket borgmester Karina Vincentz glæder sig over:

”Vi har fra byrådets side en klar ambition om at Odsherred skal være en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Ikke kun i de forskellige målinger, men så vores indsats gør en forskel for virksomhederne i den faktiske og konkrete verden. Virksomheder skal kunne mærke at vi i kommunen virkelig vil dem. At vi er åbne, samarbejder og ønsker at skabe de gode lokale vækstvilkår – sammen med virksomhederne,” siger Karina Vincentz.

I Odsherred Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er den gode dialog selve kernen i kommunens tilgang. Selvom politikken er ikke ny, vurderer Karina Vincentz at det lange, seje træk med at gå over til en dialogbaseret tilgang nu giver de gode resultater i form af at virksomhederne oplever forbedringer:

”Vi ser den flotte placering i kategorien som et udtryk for den samlede indsats, vi over tid har gjort for at skabe gode vilkår og at styrke dialogen og sparringen med de lokale virksomheder. Ikke kun om udbud, men fx også når vores erhvervskonsulenter sparrer om iværksætteri og vejleder virksomheder i myndighedsansøgninger. Nu skal vi bygge videre på det gode arbejde, hvilket bl.a. kommer til udtryk med ansættelsen af en dedikeret Erhvervs- og Detailchef, siger Karina Vincentz.

Odsherred-modellen for offentligt-privat samarbejde

Det seneste år har Odsherred Kommune gennemført et udbud indenfor vejområdet, hvor vi opdelte det store udbud i mindre temabaserede udbud, så også mindre, herunder lokale, har mulighed for at byde ind.

Vi oplever at vi har mange gode og lokale underleverandører/entreprenører, der får opgaverne gennem udbudsvinderen. Typisk fra store aktører, der ikke selv har nok kapacitet, men er stærke på projektstyring og udbud generelt. Fx har et lokalt firma, der aldrig tidligere har arbejdet for kommunen, nu gennem vinderen af udbuddet på vejområdet fået underentreprisen med fejning af kommunens veje.

Et andet eksempel er den måde, som vores ejendomsfolk systematisk kontakter lokale virksomheder, når det handler om vedligehold og renoveringer af kommunale ejendomme. Alt sammen foregår det i en god dialog i udbudsprocessen.

Endelig har vi arbejdet meget med at indarbejde en mere åben tilgang til virksomhederne, ikke kun hos dem der arbejder direkte med erhvervsservice eller byggesagsbehandling.

FAKTABOKS

Sådan har DI målt kommunernes samarbejde med de private leverandører

  • Konkurrenceudsættelse af byudvikling, transport og infrastruktur
  • Konkurrenceudsættelse af undervisning, kultur, administration og IT
  • Konkurrenceudsættelse af sundhed og sociale opgaver
  • Ændring i samlet konkurrenceudsættelse
  • Kommunens udbudsproces overfor private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog)