11.05.2023

Odsherred Kommune genåbner for borgerforslag til byrådet

Da Odsherred Kommune sidste efterår fik ny hjemmeside lukkede muligheden for at stille borgerforslag til byrådet af tekniske årsager midlertidigt. Nu er det igen muligt at stille forslag – via Borgernet Odsherred.

Er du borger i Odsherred Kommune, og har du et forslag eller en idé, som Byrådet skal behandle på et byrådsmøde? Så kan du nu efter en midlertidig pause nu igen benytte dig af muligheden for at stille borgerforslag. Det sker på Odsherred Kommunes borgerinddragelsesportal Borgernet Odsherred.

Dit forslag kan handle om alt det, Odsherred Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider i borgerservice, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som Odsherred Kommune løser. Det kan være dit helt eget forslag eller måske et samarbejde mellem flere borgere.

Betingelserne for at være med er de samme tidligere. Det kræver 786 stemmer (forslagsstilleren selv + 785 andre) for at få et forslag taget op i Byrådet. Andre borgere kan læse om forslaget, kommentere forslaget og støtte forslaget med sin digitale underskrift. Dit forslag vil være ’åbent’ for støtte-underskrifter i 1.000 dage. Du og andre kan se, hvor mange underskrifter, der i perioden er samlet til forslaget. Du kan dele dit forslag på sociale medier, som fx Facebook og Twitter.

Borgmester glæder sig til borgernes forslag

Borgmester Karina Vincentz glæder sig over at muligheden for at stille borgerforslag nu er tilbage.

”Det at være folkevalgt politiker indebærer selvfølgelig, at vi lytter og ved, hvad der optager borgerne og virksomhederne i Odsherred. Men der er også brug for at supplere den uformelle dialog med mere faste kanaler, hvor man som borger kan få svar på spørgsmål og udøve sin indflydelse og demokratiske rettigheder. Det er derfor vi har indført spørgetid for borgerne ved hvert byrådsmøde, muligheden for foretræde for de politiske fagudvalg – og det er derfor at alle skal have muligheden for, at stille borgerforslag til Byrådet,” siger Karina Vincentz.

Ordningen med at stille borgerforslag har været tilstede igennem en årrække, uden at det dog er lykkedes nogen borgerforslag at opnå det fornødne antal stemmer. Karina Vincentz håber dog, at den enklere proces på Borgernet Odsherred kan stimulere til flere forslag og lyst til at kommentere, bakke op og styrke den politiske samtale i Odsherred:

”Når man først er blevet registreret som borger bosiddende i Odsherred, så er det nemt at stille sit forslag – og det er tilsvarende enkelt at stemme på forslaget, dele det og kommentere det. Jeg håber derfor, at vi med borgerforslagene på Borgernet Odsherred får en endnu bedre politisk samtale med hinanden om de ting, der er vigtige for os i Odsherred,” slutter Karina Vincentz.

Stil dit forslag til Byrådet

Du kan stille dit forslag til Byrådet på Odsherred Kommunes borgerinddragelsesportal Borgernet Odsherred
Stil dit forslag på Borgernet Odsherred