ABC Partnerskab
09.10.2023

Odsherred Kommune markerer den mentale sundhedsdag – og bliver en del af partnerskabet ’ABC - for mental sundhed’

Tirsdag den 10. oktober 2023 er det den globale mentale sundhedsdag. Det markerer Odsherred Kommune med en række aktiviteter – og med at indtræde i det landsdækkende partnerskab ’ABC – for mental sundhed’. Partnerskabet samler kommuner, organisationer, foreninger og forskere i et samarbejde om at fremme den mentale sundhed på befolkningsniveau.

I Odsherred Kommune ønsker vi, at alle i vores område trives og har et godt helbred fysisk og mentalt. Et godt mentalt helbred mental har en afgørende rolle for vores evne til at mestre livet og klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk og dermed også vores overskud til at leve et sundt liv. Desværre viser undersøgelser, at den mentale sundhed i Danmark og dermed også i Odsherred er udfordret. Derfor markerer vi i uge 41 WHO’s mentale sundhedsdag den 10. oktober 2023.

Vi sætter fokus på mental sundhed på kommunens kommunikationskanaler, ligesom vi afholder en række aktiviteter, der er målrettet os selv som Odsherreds største arbejdsplads.

De deltagende afdelinger i uge 41 får en goodiebag med terninger, plakater og et bingospil fra Dansk Firmaidræt. Der bliver vist et ugeskema, med aktiviteter som fx aktivitetsbingo, gåture i stilhed uden mobil, gåtur med fortæller, online yoga og dans.

I uge 41 laver vi ”arbejdspladsen på ABC” på sundhedscenteret i Nykøbing Sj, der giver inspiration til, hvordan man kan gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt på arbejdspladsen og derved styrke trivslen og sammenholdet. I sundhedsafdelingen spiller vi hver dag kl. 12 med terning og synger sang – på terningen er der er forskellige fysiske aktiviteter på, som vi skal udføre sammen Derudover opfordres medarbejderne til gående møder (walk and talk) og pauser med en gåtur i det fri. (Arbejdspladsens ABC og terningen er udviklet af Dansk Firmaidræt).

Del af partnerskab for bedre mental sundhed

Odsherred Kommune er trådt ind i partnerskabet ’ABC – for mental sundhed’, så kommunen i fællesskab kan løfte den mental sundhed og trivsel for alle med afsæt i et forskningsbaseret grundlag.

ABC-Indsatsen er inspireret af den australske model Act-Belong-Commit, som er den første forskningsbaserede universelle indsats til styrkelse af mental sundhed. ABC-forkortelsen dækker over de tre budskaber, der bidrager til at styrke den mentale sundhed: ’Act’ (gør noget aktivt), ’Belong’ (gør noget sammen med andre) og ’Commit’ (engager dig i noget meningsfuldt).
De danske kommuner spiller en væsentlig rolle for at skabe gode rammer for fællesskaber og borgernes mentale sundhed. Kommunerne har en bred kontaktflade til børn, unge, voksne og ældre, og samarbejder i forvejen med andre aktører som fx kultur- og idrætsforeninger, boligforeninger, by- og landsbyfællesskaber, frivillighedscentre, patientforeninger, praktiserende læger og andre aktører lokalt.

Formand for Udvalget Trivsel, Sundhed og Forebyggelse Julie Jacobsen glæder sig derfor over at Odsherred er blevet en del af partnerskabet:

”Vi kan se på sundhedsdata, at både unge og gamle ikke trives så godt mentalt som de kunne. En stor andel oplever desværre problemer fx med ensomhed og flere ligger i den lave ende på den mentale helbredskala og er i risiko for at udvikle angst og depression. Hvis vi skal finde løsninger som kommune i fællesskab, så kræver det at vi ved, hvad der virker – også forskningsbaseret. Det kan ABC-partnerskabet hjælpe os med. Det giver os en fælles arbejdsramme til at styrke den mentale sundhed, som kan anvendes i hele kommunen.” siger Julie Jacobsen.

Udbyttet af partnerskabet

Partnerskabet vil bidrage til at kommunen får en fælles forskningsbaserede arbejdsramme og adgang til stærkt vidensnetværk på tværs af landets kommuner, organisationer og foreninger, der løbende vil bidrage med viden og inspiration til mentalt sundhedsfremmende indsatser med afsæt i den nyeste viden og forskning. Dette daner grobund for en fælles tilgang til arbejdet med mental sundhedsfremme på tværs af landet og i Odsherred en styrket indsats på tværs, der kan løfte borgere og medarbejderes mentale sundhed. ABC for mental sundhed vil også blive anvendt som et værktøj i 17.4-udvalgets arbejde med at udforme en ensomhedsstrategi.

”Mental sundhed er noget vi skaber sammen” lyder det fra Vibeke Koushede, professor i mental sundhed og institutleder ved Institut for Psykologi, Københavns universitet.

I Odsherred er det ønsket, at vi står sammen om at løfte den mentale sundhed ved at skabe rammer, der inviterer hertil, og som understøtter, at den enkelte kan styrke sin mentale sundhed ved at gøre noget aktivt og meningsfuldt - sammen med andre!