Deltagere i Kumult
09.03.2023

Odsherred Kommune og fem andre kommuner sætter kunst og fantasi på skoleskemaet

I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner.

I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner. Børnene spiller musik og teater, maler, skriver og danser. Lærere og pædagoger får nye redskaber og metoder. Og forskere indsamler vigtig viden om, hvordan vi kan få mere fantasi ind i undervisningen.

”Det var hyggeligt og spændende at lærer noget nyt. Man fik en masse ny viden omkring dans, fx det med at danse i forskellige lag. Det gav en masse gode grin”. Ordene kommer fra en elev i 9. klasse, som har været med i ’Dans og Udtryk’ med sin klasse. Eleverne har deltaget i fire moduler af halvanden times varighed, hvor eleverne får en masse redskaber til at bruge kroppen, sanserne og følelserne kreativt.

”Under forløbet 'Dans og Udtryk' får eleverne lov til at opleve sig selv og hinanden i en anderledes og ny kontekst, i skolens vanlige omgivelser. Når vi danser sammen, arbejder vi på mere end bare trinene - vi har fokus på samarbejde og kontakt, vi tænker og skaber i kreativitetens navn og udfordrer gruppens dynamik. Som formidler oplever jeg, hvordan kroppen kan være et vigtigt værktøj i skolens lærings- og dannelsesprocesser” siger danser Georgia Kapodistria, der står for ’Dans og Udtryk’ i Odsherreds 9. klasser.

Det er et led i den store og ambitiøse kultursatsning Kumult!, som Odsherred Kommune sammen med de øvrige fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er i færd med at udbrede til alle daginstitutioner og kommuneskoler. Målet er, at 26.000 børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige kunstarter.

Du kan godt!

”Kumult bidrager til at gøre samspillet mellem vores kulturinstitutioner, kunstnere, skoler og dagtilbud endnu bedre og stærkere end det er i forvejen. Udover en spændende undervisning, bidrager Kumult også til at børn og unge møder en bred vifte af kunst og kultur af utrolig høj kvalitet gennem deres skole og dagtilbudstid. Det giver både indsigt, dannelse og inspiration,” siger Eva Ormstrup, afdelingsleder i Center for Erhverv, Teknik og Kultur i Odsherred Kommune.

Kumult følges af en gruppe forskere ledet af professor Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding, som siger:

”I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet. Børnene får tillid til, at de godt kan, og det får flere børn til at være med i klassen, så vi får en skole med plads til alle."

Med til at udvikle skole og dagtilbud

Det er ikke kun børnene, der får sat gang i fantasien og kreativiteten. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere betyder, at den legende og procesorienterede tilgang også bliver brugt i den fagfaglige undervisning og den pædagogiske tilgang.

”I Odsherred vil vi gerne give børn og unge den bedste forudsætning for et godt liv, der giver et stærkt fundament både nu og for fremtiden. Derfor er det også vigtigt at skabe udviklingsmuligheder for alle gennem bl.a. kreativitet og fantasi” siger borgmester Karina Vincentz og forsætter:

”Kumult giver en unik mulighed for, at lærer og pædagoger såvel som børn og unge får skabt et nyt udgangspunkt for læring, metoder og kreativitet, som udvikler kommunens daginstitutioner og skoler”.

Om Kumult

  • Kumult! er sat i gang af Lejre Kommune, og er under implementering på andet projekt-år i hver enkelt af de øvrige fem deltagende kommuner: Slagelse, Odsherred, Ringsted, Sorø og Kalundborg
  • I skoleåret 2022-2023 deltager 21.500 børn og unge, 590 lærere, 600 pædagoger, 70 kunstnere og 16 kulturinstitutioner fordelt på 1000 skoleklasser/dagtilbudshold
  • Fra skoleåret 2023-2024 vil Kumult! ramme 26.000 børn i de seks kommuner og involvere børn fra 0 år og op til 9. klasse
  • Kumult! består af et kulturforløb på hver årgang, hvor børnene hvert år møder en ny kunstretning sammen med en professionel kunstner; f.eks. musik og teater, billedkunst, litteratur og film
  • Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer
  • Projektet følges af et hold forskere under ledelse af professor Lene Tanggaard, Designhøjskolen Kolding
  • Finansieringen kommer fra Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og kommunerne selv

Kontakt

For at besøge de deltagende skoler og daginstitutioner, opleve et konkret kulturforløb og tale med børn, kunstnere og lærere, kontakt projektsekretariatet i Lejre Kommune:

  • Sonja Eliassen, projektleder, soel@lejre.dk, 21 18 56 44
  • Louise Frimann Jensen, kulturkonsulent, lofje@lejre.dk, 20 56 30 04

Læs også mere på Kumults hjemmeside.