Familie handler ind i Asnæs Centret
04.11.2022

Odsherred søsætter erhvervspakke for millioner

Støtter det lokale erhvervsliv i en svær tid gennem direkte og indirekte økonomisk støtte og hjælpeordninger, som også kommer borgerne til gode, og gennem ekstra indsats på byggesagsområdet.

Det er ikke bare de private husstande, som i øjeblikket er presset af inflation og stigende el- og varmeudgifter. Erhvervslivet er også presset og har svære tider, både på grund af nedgang eller manglende omsætning og stigende omkostninger. Odsherred Kommunes Byråd gør alt hvad man kan for at støtte de udfordrede virksomheder, fastholde optimismen blandt virksomheder og forbrugere – men også tage initiativer, som rækker ud i fremtiden. 

En samlet erhvervspakke på over fire millioner kroner er vedtaget i Økonomiudvalget tirsdag den 25. oktober 2022 og var i Byrådet torsdag den 3. november 2022 for endelig godkendelse og skal nu ud at virke hurtigst muligt.

Der er lagt op til en bred indsats i forhold til erhvervslivet og borgerne.

Mange håndværkere har stadig fuld gang i aktiviteterne, men vi skal sikre, at det også bliver tilfældet fra medio 2023. I Budget 2023 er afsat 2,5 mio. kr. til at nedbringe sagspuklerne i Byggesag. Den indsats bliver fremmet mest muligt sammen med en kampagne for STRAKS-byggeansøgninger på fire ugers sagsbehandling, så lokale håndværkere fortsat har beskæftigelse fra medio 2023, bl.a. med opsætning af varmepumper og solceller i både sommerhuse og helårsboliger.

Kampagne for energitiltag og lokal handel

Kampagnen ”Sammen om Odsherred”, som senest var i vælten under COVID-19 i 2020, bliver genoplivet og et særligt fokus vil være på detailhandlen, spisesteder og fødevareforædlere, og hovedbudskabet bliver at støtte de lokale ved at købe lokalt samt at synliggøre de lokale butikker.

Denne fokuskampagne igangsættes ved Landliggerweekenden 19.-20. november, hvor Odsherred fyldes med aktiviteter for borgere og landliggere Kampagnen fortsætter i juleperioden og i første halvår 2023.

- Vores lokale erhvervsliv er udfordret af flere forhold, både stigende energi- og varepriser og faldende omsætning, og jeg er derfor glad for, at vi som byråd og i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum over en forholdsvis bred kam kan sætte ind med en række tiltag, som kan afdæmpe og milde forholdene og som også kommer borgerne til gavn, siger borgmester Karina Vincentz.

Erhvervspakken rummer et særligt fokus på energibesparende tiltag for boligejere og skal også suppleres med en film om emnet.

Udover tiltagene inden for byggesagsområdet og energisparekampagner vil Byrådet tage følgende initiativer:

  • Intet gebyr og arealleje for arealer til madservering og events.
  • Ingen arealleje for foreninger og erhverv for arealleje i 2023 på kommunale arealer. Det er fx kræmmermarkederne i Rørvig og Nykøbing.
  • Vejledning og beredskab fra de kommunale erhvervskonsulenter til virksomheder i økonomiske problemer.
  • Øget fokus fra Jobcentret på hjælp til medarbejdere, der periodevist bliver ledige.
  • 1 mio. kr. til køb af julegaver til kommunens medarbejdere i Asnæs Centret og Købstaden Nykøbing
  • 250.000 kr. til de organisationer, der forestår indkøb og fordeling af julehjælpepakker til borgere via indkøb fra lokale butikker.
  • 200.000 kr. til foreninger og lokalsamfund, der vil arrangere fællesarrangementer inden for fællesspisning og madspisegrupper mv.

Endelig anmodes Folkeoplysningsudvalget om at pege på tiltag, der kan afhjælpe, de vanskeligheder energikrisen har affødt i foreningslivet, både hvad angår driften af lokaler og i forhold til medlemmerne og deres muligheder for deltagelse. Udvidelse af beløbet til fritidspas og pensionistpas, øget tilskud til energiudgifter m.m. kunne være muligheder.

Folkeoplysningsudvalget anmodes om at pege på finansiering af det sidstnævnte tiltag, mens Økonomiudvalgets Lokaldemokratipulje finansierer 450.000 kr. til manglende gebyrer og arealleje.

Læs mere her: https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=71591db6-101b-45e1-a702-93f0f2c62789&punktid=ce73d6f3-99a6-44d1-b8e2-8194f43b5504