En vandhane hvor der løber vand ud af
15.09.2023

Ophævelse af påbud om kogeanbefaling for Høve Strands Vandværk

Odsherred Kommune har i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed afgjort, at Høve Strands Vandværk ikke længere skal anbefale deres forbrugere at koge vandet.

De sidste resultater for prøvetagning af forbrugernes drikkevand på Høve Strands Vandværk viser, at der ikke er bakterier i vandet. Derfor skal vandet ikke længere koges.

Forbrugerne har modtaget vand fra Asnæs Vandværk siden tirsdag den 12. september 2023, og vandet på ledningsnettet er nu rent. Forbrugerne vil fortsat modtage vand fra Asnæs Vandværk.

Høve Strands Vandværk vil i den næste periode identificere hvad kilden har været til overskridelsen, og de vil iværksætte handlinger til forebyggelse.

Høve Strands Vandværk må ikke leverer vand fra deres vandværk, før kilden er opsporet, og problemet er udbedret.