10.10.2023

Orientering fra Ældrerådsmødet den 27. september 2023

Referat af møde i Ældrerådet den 28. september 2023

Peter Licht bydes velkommen som nyt medlem i Ældrerådet, idet Jette Zimling har valgt at udtræde.
Administrationen oplyser, at centerchef Rikke Krag Iversen ikke deltager. Vi orienteres om status på implementering af de selvstyrende teams i Hjemme- og Sygeplejen.

Mogens Møllegaard deltager fremover i Centerrådet på Bobjerg Centret.

Peter Licht deltager fremover i Centerrådet på Plejecenter Præstevænget.

Ingen ændringer på øvrige plejecentre i kommunen.

Mogens og Peter er fremover tovholdere vedr. Bolig-, Teknik og Trafikudvalget samt Klimaudvalget.
Mogens, Gurli og Kirsten deltager på Ældrerådets vegne i møde og foredrag om diabetes 10/10-23.
Lone, Mogens, Peter og Vagn deltager den 24/10-23 i temadag om “Fremtidens boliger for ældre”.

Faglige seniorer har inviteret til temadag om Ensomhed den 7/11-23 hvor Lene, Inger, Karin og Mogens deltager.

Inger, Lene, Karin og Kirsten deltager den 23/11-23 i Ældreråds Politisk konference med spot på de kommende års udfordringer.

Inger, Karin og Lone arbejder videre med problematikken omkring tilbud til pårørende.

Lone har været på kommunikationskursus i håb om at gøre Ældrerådet mere synlig i befolkningen.


Budgetaftalen 2024 er vedtaget i byrådet den 21/9-23.

Rådet gennemgår aftalen og drøfter følgende:

 • Der udmøntes 107 mio. kr. vedr. pris- og lønstigning, hvilket samlet gør posten ca. dobbelt så stor i 2024 i forhold til 2023.
 • Ældreområdet tilføres yderligere midler på følgende områder:
  • Der indregnes demografiregulering på ældreområdet med 4.6 mio. kr.
  • Hjælpemidler tilføres 2 mio. kr.
  • På plejecentrene tilføres 6,5 mio. kr. til opnormering.
  • De foreslåede reduktioner på Sejrsbo og Lynghuset tilbageføres.
  • Selvstyrende teams tilføres 1 mio. kr. de næste 2 år, for at sikre bedre implementering og endelig afsættes 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af pårørendepolitik samt til etablering af plejehjemsråd/bestyrelser
  • Automatisering og velfærdsteknologi styrkes med 2 mio. kr.
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. til forbedring af Flextur, Plustur samt kørselsordninger.

Hele aftalen kan læses her.


De bedste hilsener
Ældrerådet i Odsherred Kommune