Unge i hallen i Asnæs
08.02.2023

Resultat af analyser af Legionella-bakterier i Odsherred Kommunes haller og svømmehaller

Der er nu fuldt overblik over status for Legionella i Odsherred Kommunes haller og svømmehaller. Vandprøver fra Idrætshallen i Nykøbing Sj viser forhøjede værdier af Legionella-bakterien i bruserne. Adgang til brug af badefaciliteterne lukker indtil videre. Odsherred Kommune har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed.

Odsherred Kommune igangsatte en analyse af brugsvandet i de kommunale haller og svømmehaller efter fundet af Legionella-bakterier i Nykøbing Sj svømmehal den 10. januar 2023. Resultaterne er nu klar. 

Udover de tidligere udmeldte fund af forhøjede værdier af Legionella i Nykøbing Sj Svømmehal og Asnæs Hallen er der i dag konstateret forhøjede værdier af Legionella-bakterien i bruserne i Nykøbing Idrætshal.

Vig Svømmehal og Hal, Asnæs Svømmehal, Højby hal og Rørvig hal er alle gået fri.

Nykøbing Sj Svømmehal

 • Vi fjerner den blandingstank, hvor der før blev blandet lunkent vand til bruserne, og hvor Legionella-bakterierne havde udviklet sig
 • I stedet for blandingstanken får vi installeret en termostat tæt på bruserne, så vandet bliver blandet, lige før det skal ud gennem bruserne. På den måde kommer det ikke til at stå i en blandingstank, som det gjorde før
 • Systemet skylles igennem med 70 grader varmt vand – og vandet vil fremover blive varmet op til 70 grader én gang om ugen, så det ikke gentager sig med udvikling af Legionella
 • Vi afventer fortsat prøveresultater før vi kan udmelde en endelig genåbningsdato

Asnæs Hallen

 • Der er taget prøver af vandet til bruserne i alle fire omklædningsrum i Asnæs-hallen, og der er fundet Legionella alle fire steder
 • Vi har efterfølgende fjernet en defekt cirkulationspumpe
 • Der bliver taget en ny vandprøve i begyndelsen af uge 7, som vi forventer svar på i uge 9. Indtil da er omklædningsrum og brusefaciliteter lukket

Nykøbing Idrætshal

 • Odsherred Kommune lukker for brugen af badefaciliteterne i Nykøbing Idrætshal indtil videre. Styrelsen for Patientsikkerhed er orienteret om de tiltag vi gør i form af at få anlægget undersøgt og få taget nye prøver. Vi har endnu ikke en tidshorisont for, hvornår brusefaciliteterne kan tages i brug igen – men melder ud så snart der er nyt i sagen

Temperaturen har ikke været sænket på brugsvandet

Det har været fremført flere steder i den offentlige debat, at den sænkede temperatur på badevandet i svømmehallerne og lufttemperaturerne i hallerne og svømmehallerne er årsagen til fremvækst af Legionella-bakterierne. Dette er ikke tilfældet. Temperaturen i brugsvandet har på intet tidspunkt været sænket, og de konstaterede fund af forhøjede værdier af Legionella kan henføres til specifikke årsager, fx den defekte cirkulationspumpe i Asnæs Hallen.

Fremtidig procedure for at forbygge opbygning af Legionella-bakterier

 • Odsherred Kommune vil nu teste alle kommunens haller og svømmehaller for Legionella-bakterier én gang årligt
 • Hallerne og svømmehallerne vil nu implementere nye praktiske procedurer, der forebygger fremvækst af Legionella-bakterier. Det drejer sig bl.a. om oftere afsyring af tanke
 • Odsherred Kommune er i dialog med de privat drevne haller i Fårevejle og Hørve