Arbejdsplads
29.01.2024

Sammen om fremtidens arbejdskraft

Styrk dit netværk og giv input til erhvervs- udviklingen og turismen i Odsherred, når Dansk Industri (DI), Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune inviterer til erhvervskonference.

Hvornår?

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 15.30-20.00

Hvor?

Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, Rørvig

Sådan tilmelder du dig

Konferencen er for alle erhvervsdrivende i Odsherred Kommune. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig senest tirsdag den 27. februar 2024 til pim@odsherred.dk

Oplys ved tilmelding om du deltager i netværksmiddagen.

Program

15.30 - Velkommen v/ borgmester Karina Vincentz, Odsherred Kommune

15.45 - Arbejdskraft i dag, i morgen og i fremtiden set ud fra en Odsherred-virksomhed v/ direktør Jan Larsen, Kaj Larsen A/S

16.15 - Hvordan og hvorfor går vi på arbejde? Et unge- og iværksætterperspektiv på fremtidens attraktive arbejdsplads v/ Malte Houe, stifter af Houe Film

16.45 - Forankring af erhvervsmentorindsatsen på FGU Nordvestsjælland v/ projektleder Sally Issaoui, Foreningen Lige Adgang - Uddannelse, job og fællesskaber for alle

17.00 - Pause

17.15 - Odsherred Erhvervsforums aktuelle fokusområder v/ formanden for Odsherred Erhvervsforum

17.30 - Oplæg og workshop om ’Sammen om erhvervsudviklingen og turismen i Odsherred’ v/ kommunaldirektør Claus Steen Madsen og erhvervschef Tina Frederiksen, Odsherred Kommune, samt turistchef Claus Rex, Visit Odsherred. Vær med til at prioritere de vigtigste indsatser for udviklingen i Odsherred.
- Hvordan kan vi sammen løfte udviklingen på de to områder?
- Hvilke tre indsatser er de vigtigste?

18.15 - Afrunding v/ kommunaldirektør Claus Steen Madsen, Odsherred Kommune

Vi glæder os til at se dig!